Το ?εξικ?, ο ?αναδά? και οι ?Π? ?ημει?νο?ν ?ρ?οδο ??ον ?έμ??ο γύρο για ?ην ενημέρ??η ?η? NAFTA

?ι κ?βερνή?ει? ?ο? ?εξικού, ??ν ?ν?μέν?ν Πολι?ει?ν και ?ο? ?αναδά "?ημεί??αν ?ρ?οδο ?ε διά?ορα κε?άλαια" κα?ά ?ον ?έμ??ο γύρο δια?ραγμα?εύ?ε?ν για ?ην ε?ικαιρο?οίη?η ?η? ??μ??νία? ελε?θέρ?ν ??ναλλαγ?ν ?η? ??ρεια? ?μερική? ??ρεια (NAFTA), ανέ?ερε ?ήμερα ?ο Υ?ο?ργείο ?ικονομία? ?ο? ?εξικού.

?εξικ?, 21 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?ι κ?βερνή?ει? ?ο? ?εξικού, ??ν ?ν?μέν?ν Πολι?ει?ν και ?ο? ?αναδά "?ημεί??αν ?ρ?οδο ?ε ?ολλά κε?άλαια" κα?ά ?ον ?έμ??ο γύρο δια?ραγμα?εύ?ε?ν για ?ην ε?ικαιρο?οίη?η ?η? Σ?μ??νία? ?λεύθερ?ν Σ?ναλλαγ?ν Το εμ??ριο ?η? ??ρεια? ?μερική? (NAFTA), ανέ?ερε ?ήμερα ?ο Υ?ο?ργείο ?ικονομία? ?ο? ?εξικού.

Σε α???ν ?ον γύρο ?ο? ?ραγμα?ο?οιήθηκε ??ην Π?λη ?ο? ?εξικού, ο ?ρ??ο? ?ο? δεν ??μμε?εί?αν οι ??ο?ργοί ?ρει? ε?αίροι ?η? NAFTA, οι αρ?ηγοί ??ν δια?ραγμα?εύ?ε?ν "ε?ιβεβαί??αν ?η δέ?με??ή ?ο?? να ?ρο??ρή?ο?ν ?ε ?λο?? ?ο?? ?ομεί? ??ν δια?ραγμα?εύ?ε?ν, με ????ο ?ην ορι??ικο?οίη?η ??ν δια?ραγμα?εύ?ε?ν ?ο ??ν?ομ??ερο δ?να?? "?ι ??νομιλίε? ?ο? άρ?ι?αν ?ην ?ερα?μένη Παρα?κε?ή ολοκληρ?θηκαν ?ην Τρί?η με ?ροκα?αβολέ?, δήλ??ε ?ο ??ο?ργείο ?ικονομικ?ν ?ε μια δήλ??η ??ρί? να διε?κρινί?ει ?οια κε?άλαια.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%