?ι εργαζ?μενοι ?η? Siemens διαμαρ?ύρον?αι ??ο ?ερολίνο κα?ά ?ην ανακοίν??η ?ερικο??ν

?ι εργαζ?μενοι ?η? Siemens διαδήλ??αν ?ήμερα ??ο ?ερολίνο κα?ά ?ην ανακοίν??η ?ο? γερμανικού βιομη?ανικού ομίλο? για ?ην ε?αρμογή ??εδίο? αναδιάρθρ??η? με ?ο ο?οίο θα μει??ο?ν ?ι? 6.900 θέ?ει? εργα?ία? ?λοι ?ο??, οι μι?οί α?? α??ού? ??η ?ερμανία και 1100 ??ην ???λοι?η ??ρ??η.

?ερολίνο, 23 Νοεμβρίο? (EFE) - ?ι εργαζ?μενοι ?η? Siemens διαμαρ??ρήθηκαν ?ήμερα ??ο ?ερολίνο με ?ην ανακοίν??η ?η? γερμανική? βιομη?ανική? ομάδα? να ε?αρμ??ει ένα ??έδιο αναδιάρθρ??η? ?ο? θα μει??ει ?α 6.900 θέ?ει? εργα?ία? ?ε ?λο ?ον κ??μο, οι μι?οί α?? α??ού? ??η ?ερμανία και 1.100 ??ην ???λοι?η ??ρ??η.

?κα?? α??οκίνη?α με ?αν? ενάν?ια ??ι? ?ερικο?έ? ?ερι?δε??ε ?ο κέν?ρο ?η? ?ρ??εύο??α?, ??ο? ?ήμερα διοργαν?νε?αι ??η ?ερμανία η ε?ή?ια ??νάν?η?η ??ν ε?ι?ρο??ν ε?ι?ειρή?ε?ν ?η? Siemens και ο ?ο?ιαλδημοκρά?η? Martin Schulz ??ναν?ήθηκε με ?ο?? εργαζ?μενο?? για να ?ο?? δείξει ?ημιο?ργία αν?ιγρά??ν α??αλεία?

«Πάρ?ε ?α μεγάλα κέρδη, εν? ?ο κλεί?ιμο μονάδ?ν. ? Siemens έ?ει κάνει ?, ?ι δεν είναι κοιν?νική, είναι ανεύθ?νο ?ίμα??ε δί?λα ??ο?? εργαζ?μενο??.», ?ήλ??ε ο Schulz Twitter ?ο? λογαρια?μού.

?ιλ?ν?α? ??ην ε?ημερίδα «Sueddeutsche Zeitung», ο ?ρ?εδρο? ?ο? ??νδικά?ο? IG-Metall, Jörg Hofmann, κάλε?ε ?ι? ε?ενδύ?ει? διοίκη?η ?ο? ομίλο? για ?η δημιο?ργία θέ?ε?ν εργα?ία? και ?ροειδο?οίη?ε ??ι η οργάν??η ?ο? "?ρ?κει?αι να ?ο εγκα?α??ή?ει", αν και ε?ε?ήμανε ??ι η α?εργία είναι η ?ελε??αία λύ?η διαμαρ??ρία?. ? ?ρ?εδρο? ?ο? ??μβο?λίο? εργαζομέν?ν ?η? Siemens, Birgit Steinborn, διαβεβαί??ε ??ι δεν είναι εναν?ίον εν?? δομικού με?α??ημα?ι?μού ?η? ομάδα?, αλλά ??ι γίνε?αι «ει? βάρο? ??ν εργαζομέν?ν». ? Siemens ??εδιάζει να ε?ηρεά?ει ιδιαί?ερα αρκε?έ? γερμανικέ? ?εριο?έ?, για ?αράδειγμα, ?ο κλεί?ιμο δύο εργο??α?ί?ν ??ο κρα?ίδιο ?η? Σαξονία? και η ?ερικο?ή ??ν 870 θέ?ε?ν εργα?ία? ??ο ?ερολίνο ?ροβλέ?ε?αι. Σ?ι? κα?α??ρημένε? διαδηλ??ει? ??η Σαξονία ?ρο??έθηκαν ??ο ?ην ?ερα?μένη εβδομάδα και ο ?ερι?ερειακ?? ?ρ?θ??ο?ργ?? ???ν?ο Ραμέλο?, ο ο?οίο? κα?αγγέλλει ??ι οι ?ερικο?έ? ?λή??ο?ν ιδιαί?ερα ?ην ανα?ολή ?η? ?ερμανία?, με λιγ??ερη βιομη?ανική ανά???ξη α?? ?η δύ?η.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%