αργά
Δείκτης γράφημα σε πραγματικό χρόνο
23:40:20 GMT - τιμές σε πραγματικό χρόνο
γράφημα σε πραγματικό χρόνο