? κα???ερη οικία ?η? ?ργεν?ινή? δίνει ?ο ?ρά?ινο ??? ??η νομοθε?ία, η ο?οία δίνει ?ρο?εραι??η?α ??ην εθνική δημ??ια αγορά

? ?ο?λή ??ν ?ν?ι?ρο????ν ?η? ?ργεν?ινή? έδ??ε ?ήμερα μι?ή κύρ??η ?ε νομο??έδιο ?ο? θα ε?νοού?ε ?ην εθνική ?αραγ?γή ??ι? αγορέ? ?ο? ?ραγμα?ο?οίη?ε ?ο κρά?ο?, ενημερ?μένε? κ?βερνη?ικέ? ?ηγέ?.

??ο?ένο? ?ιρε?, 22 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? ?ο?λή ??ν ?ν?ι?ρο????ν ?η? ?ργεν?ινή? έδ??ε ?ήμερα μι?ή κύρ??η ?ε νομο??έδιο ?ο? ε?νοεί ?ην εθνική ?αραγ?γή ??ι? αγορέ? ?ο? ?ραγμα?ο?οίη?ε ?ο κρά?ο?, ανέ?ερε ??βερνη?ικέ? ?ηγέ?.

? ?ρ??οβο?λία, ?ο? ονομάζε?αι "?γορά ?ργεν?ινή?", θα ?η?ι??εί ??ρα ??η ?ερο??ία, ??ο? ?ελικά θα εγκριθεί με?ά ?ην ?αραλαβή ?η? α?? ?ο Σ?μα ??ν ?ν?ι?ρο????ν -? ?ά?? ?ο?λή - 188 ?ή?οι ??έρ, ??μ?εριλαμβανομέν?ν εκείν?ν ?ο? Kirchnerism και ?έ??ερι? ?ή?οι κα?ά, ??ν αρι??ερ?ν νομοθέ??ν. ?ε?αξύ ??ν κύρι?ν ?ημεί?ν ?ο? ν?μο? είναι η αύξη?η ??ν ?α ?εριθ?ρια ?ρο?ίμη?η? για ?α ?ρο??ν?α ?η? ?ργεν?ινή?, α?? 7% έ?? 15% για ?ι? ??? και α?? 5% έ?? 8% ??ην ?ερί????η ??ν μεγάλ?ν ε?ι?ειρή?ε?ν · ??αν ??οβάλλον?αι ?ρο??ορέ? για αγαθά ?ο? δεν ?αράγον?αι ??η ??ρα ή για ?η δημιο?ργία εθνικού ?ρογράμμα?ο? ανά???ξη? ?ρομηθε???ν. ??ι?λέον, θα ?ροορίζον?αι για ?ρο??ορέ? α?? ε?αιρείε? ?η? ?ργεν?ινή? ??ι? αγορέ? δημ??ι?ν διοική?ε?ν έ?? 1.3 εκα?ομμύρια ?έ?ο? (?ερί?ο? 74.000 δολάρια) ??ην ?ερί????η αγαθ?ν και 100 εκα?ομμύρια ?έ?ο? (?ερί?ο? 5.7 εκα?ομμύρια δολάρια) ?ε έργα ??έγα?η? και δημ??ια κ?ίρια. ??ί?η?, θα ??άρξει η ε?καιρία να βελ?ι?θεί η ?ρο??ορά ?ο? ?ε διαγ?νι?μού? ?ε εθνικέ? ??? ?ε αγορέ? κά?? ??ν 20 εκα?ομμ?ρί?ν pesos (?ερί?ο? 1,1 εκα?ομμύρια ?έ?ο?). δολάρια).

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%