Το Χρημα�?ι�?�?ήριο �?η�? Σεούλ ανοίγει �?ήμερα με μια �?ρα καθ�?�?�?έρη�?η�? για �?ην ε�?ιλεκ�?ικ�?�?η�?α

Το Χρημα�?ι�?�?ήριο �?η�? Σεούλ καθ�?�?�?ερεί �?ήμερα �?ι�? �?ρε�? λει�?ο�?ργία�? �?ο�? �?ε μία �?ρα για να ολοκληρ�?�?ει �?ην εξέ�?α�?η ε�?ιλεκ�?ικ�?�?η�?α�?.

Σεούλ, 23 Νοεμβρίο�? (EFE) .- Το Χρημα�?ι�?�?ήριο �?η�? Σεούλ �?ήμερα καθ�?�?�?ερεί �?ι�? �?ρε�? λει�?ο�?ργία�? �?ο�? κα�?ά μία �?ρα για να ολοκληρ�?�?ει �?ην εξέ�?α�?η ε�?ιλεκ�?ικ�?�?η�?α�?.