? Υ?ο?ργ?? ανακοιν?νει "?ημαν?ικέ? αλλαγέ?" ??ην οικονομική ομάδα ?ο? ??ημερινού

? Υ?ο?ργ?? ?ικονομικ?ν ?ο? ?κο?αδ?ρ, Carlos de la Torre, ανακοίν??ε ?ήμερα ??ι θα ??άρξο?ν «?ημαν?ικέ? αλλαγέ?» ??ην οικονομική ομάδα ?η? κ?βέρνη?η? ?ο? ?ένιν ?ορένο, αν και δεν ε?εξεργά??ηκε λε??ομέρειε?.

?ί?ο, 23 ?ο? Νοέμβρη (EFE) .- Το ?κο?αδ?ρ ??ο?ργ?? ?ικονομικ?ν Carlos de la Torre, ανακοίν??ε ?ήμερα ??ι θα ??άρξο?ν «?ημαν?ικέ? αλλαγέ?» ??ο οικονομικ? ε?ι?ελείο ?η? κ?βέρνη?η? ?ο? ?ένιν ?ορένο, αν και δεν ?να?έρει λε??ομερ?? ?ι? δηλ??ει? ?ο? ?ρο?έ?ερε ?ε ??νέν?ε?ξη Τύ?ο? λίγο με?ά ?ι? ??νομιλίε? με ?ον αρ?ηγ? ?ο? κρά?ο?? και ε?ε?ήμανε ??ι οι αλλαγέ? θα ?λο?οιηθούν "??ην ε??μενη ?ρ?ν ".

" ??ο?με κάνει μια αξιολ?γη?η και α?? ?ε?νική και ?ολι?ική ά?ο?η ?ρέ?ει να ανανε??ο?με ορι?μένε? αρ?έ?. αλλαγέ?, ?ύμ??να με ?ην οικονομική ?ολι?ική και ?ο?? κοιν?νικού? ????ο?? ?ο? έ?ει θέ?ει η κ?βέρνη?η », εί?ε. ??αν ρ??ήθηκε αν ??μ?εριλαμβάνε?αι ??ι? αλλαγέ?, ε?ε?ήμανε μ?νο ??ι αναμένει "??ι". Σ?ε?ικά με ?ο νομο??έδιο οικονομική? ε?ανενεργο?οίη?η? ?ο? ??άλθηκε ??ην ?ν??α?η Σ?νέλε??η για ανάλ??η, ο ??ο?ργ?? ανέ?ερε ??ι ??άρ?ει ?ρ?βλε?η και ??ι η εκ?ελε??ική εξο??ία είναι "ε?έλικ?η" δ?να???η?α ανάκλη?η? μια? ?ρ??α?η? ?ο?ο??? για ?ην α????ρ?η ??ν ?ρημά??ν α?? ?ι? ?ρά?εζε? άν? ??ν $ 5.000 ?ρημα?ικ?ν ?ο??ν.

?ιλ?ν?α? για ?ην οικονομία, ο ??ο?ργ?? εί?ε ??ι η ? ??ρα έ?ει ?ι? οικονομικέ? δ?να???η?ε? να καλύ?ει ?α ε???ερικά και εξ??ερικά ?η? ?ρέη.

"?ιαθέ?ο?με ?ι? οικονομικέ? δ?να???η?ε? και ?ην ?ολι?ική διάθε?η για ??μμ?ρ???η ε?αρκή και έγκαιρη με ?λε? ?ι? δε?μεύ?ει? ?ο? έ?ει η ?ημοκρα?ία, "δήλ??ε.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%