?ι δημ??ιοι ??άλληλοι ?η? Χιλή? ?αραλύο?ν ?ην εργα?ία ?ε ζή?η?η ?ρο?αρμογή? μι?θού

?ι ?ιλιανοί δημ??ιοι ??άλληλοι ξεκίνη?αν ?ήμερα 48?ρη α?εργία ??ο ?λαί?ιο δια?ραγμα?εύ?ε?ν με ?ην κ?βέρνη?η για βελ?ί??η μι?θ?ν ?ο? θα ?ρέ?ει να ?εθεί ?ε ι??ύ ?ον ?ρο?ε?ή ?εκέμβριο, ενημερ?μένο?? ηγέ?ε? ??ν ??νδικά??ν ??ον ?ομέα.

Σαν?ιάγο ?η? Χιλή?, 22 Νοέμβρη (EFE) .- ?ι Χιλή? δημ??ιοι ??άλληλοι άρ?ι?αν ?ήμερα α?εργία 48 ?ρ?ν, ??ο ?λαί?ιο ??ν δια?ραγμα?εύ?ε?ν με ?ην κ?βέρνη?η για αύξη?η ??ν μι?θ?ν θα ?ρέ?ει να να ?εθεί ?ε ι??ύ ?ον ?ρο?ε?ή ?εκέμβριο, ανέ?εραν ηγέ?ε? ??ν ??νδικά??ν ?ο? κλάδο?.

? α?εργία κλήθηκε α?? ?ην ?θνική ?ν??η ?ημο?ί?ν Υ?αλλήλ?ν (Anef) και ?ο? Προεδρείο? ?ημ??ιο? ?ομέα? (MSP), ο ο?οίο? ??γκεν?ρ?νει ?ο?? εργαζ?μενο?? ??ν κ?ρι??ερ?ν δημ??ι?ν ??ηρε?ι?ν ?η? ν??ια? ??ρα?. ?ε?ά α?? αρκε?έ? εβδομάδε? δια?ραγμα?εύ?ε?ν, οι εργαζ?μενοι μεί??αν ?η ζή?η?η ?ρ?ικά, α?? ?ην αύξη?η ?ο? μι?θού κα?ά 5% ?ε 4,2%, εν? η κ?βέρνη?η αύξη?ε ?ην ?ρο??ορά ?η? α?? 1,9% ?ε 2,1%.

???ή ?η ??ιγμή, ?η? ??μ??νία?, ο ?ρ?εδρο? ?ο? Anef, Carlos Insunza δήλ??ε ?ήμερα, εν? α?? ?ην κ?βέρνη?η, η ο?οία είναι ??εύθ?νη για ?η δια?ραγμά?ε??η ??ν ??ο?ργ?ν ?ικονομικ?ν, Nicolás Eyzaguirre και ?ργα?ία?, Alejandra Krauss, ανέ?ερε ??ι α??ή ?ην Πέμ??η θα είναι μια νέα ??νάν?η?η με ?α ??νδικά?α.

? ?ελε??αία δεν έ?ο?ν α?οκλεί?ει ?ην ?αρά?α?η ?η? α?εργία? ε? 'α?ρι??ον αν δεν α?οδε?θεί ?ο?? ?ρι?μένε? δημ??ιε? ??ηρε?ίε?, ???? ?ο ???ικ? ?η?ρ?ο, ?ο Correos και ?α ?ικα??ήρια ?ικαιο?ύνη?, λει?ο?ργού?αν κανονικά ?ήμερα, εν? αρκε?έ? άλλε?, ???? η Πρ??οβάθμια Υγεία, η ο?οία είναι ?ο? δια?ειρίζον?αι οι δήμοι, δια?ήρη?αν ηθικέ? με?α?ο?ί?ει? για να ?αρακολο?θή?ο?ν ε?είγο??ε? ?ερι????ει?

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%