αργά
Σε πραγματικό χρόνο γράφημα των μελλοντικών
23:40:20 GMT - τιμές σε πραγματικό χρόνο
γράφημα σε πραγματικό χρόνο