? αιγύ??ιο? ?ρ?εδρο? εγκρίνει ?η ??μ??νία ?ελ?νειακή? ??νεργα?ία? με ?ην ??ρο?γο?άη

? αιγύ??ιο? ?ρ?εδρο?, Abdelfatah al Sisi, εξέδ??ε ?ήμερα διά?αγμα ?ο? εγκρίνει ?η ??μ??νία ??νεργα?ία? με?αξύ ?η? ?ιγύ??ο? και ?η? ??ρο?γο?άη? ??ο ?λαί?ιο ?ελ?νειακ?ν θεμά??ν, ?ο? ??ογρά?ηκε ?ελε??αία 28 Νοέμβριο? 2016, ?ύμ??να με ?ο δελ?ίο ?ο? Προέδρο?.

? αιγύ??ιο? ?ρ?εδρο? Abdelfatah al Sisi εξέδ??ε ?ήμερα διά?αγμα ?ο? εγκρίνει ?η ??μ??νία ??νεργα?ία? με?αξύ ?η? ?ιγύ??ο? και ?η? ??ρο?γο?άη? ??ο ?λαί?ιο ??ν εκδ??ε?ν Τελ?νεία, ?ο? ??ογρά?ηκε ??ι? 28 Νοεμβρίο? 2016, ???? ανα?έρει ?ο ?ροεδρικ? δελ?ίο ?ήμερα. Το διά?αγμα, ?ο? εγκρίθηκε α?? ?ο αιγ???ιακ? κοινοβούλιο ??ι? 5 ?ο?λίο?, ?εριλαμβάνει ??νεργα?ία και ??ν ενι??ύ?ε?ν με?αξύ ??ν δύο ??ρ?ν και ?ην αν?αλλαγή ?ληρο?ορι?ν ?ροκειμένο? να δια??αλι??εί η ορθή ε?αρμογή ?η? ?ελ?νειακή? νομοθε?ία? και να α?ο?ε??θούν ?αραβά?ει?. ? ??ρο?γο?άη εξήγαγε ??ην ?ίγ???ο 2016 κε?αλέ? βοοειδ?ν αξία? $ 6.723.534, ?ο? αν?ι?ρο???εύει ?ο 58% ?ο? ??ν?λο? ??ν εξαγ?γ?ν ?ρο? ?ην αραβική ??ρα, ??μ?εριλαμβανομένο? ?ο? μαλλιού, ?α γαλακ?οκομικά ?ρο??ν?α και ξ?λο?ολ??

Την 1η Σε??εμβρίο?, η Mercosur ενημέρ??ε ??ι η ??μ??νία ελε?θέρ?ν ??ναλλαγ?ν ?ο? ενέκρινε ?ο μ?λοκ, η ο?οία α?αρ?ίζε?αι ε?ί?η? α?? ?ην ?ργεν?ινή, ?ην ??ρο?γο?άη και ?ην Παραγο?άη, ??ογρά?ηκε με ?ην ?ίγ???ο ?ο 2010.

May 31, ?λ Σί?ι ??ρο?γο?άη? ε?ι?ειρημα?ίε? καλούν?αι να ε?ενδύ?ο?ν ??ην ?ίγ???ο με?ά ?ι? ??νομιλίε? ??ο ?άιρο με ?ον ?ρ?εδρο ?η? ??ρο?γο?άη?, Ταμ?αρέ ?ά?κε?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%