? ?αναδά? θα διαθέ?ει 31.600 εκα?ομμύρια δολάρια ?ε ένα εθνικ? ??έδιο ??έγα?η?

? καναδική κ?βέρνη?η ανακοίν??ε ?ήμερα ??ι θα διαθέ?ει 40.000 εκα?ομμύρια δολάρια ?αναδά (31.600 εκα?ομμύρια δολάρια ?Π?) ?ε ένα εθνικ? ??έδιο ??έγα?η? για να με?ριά?ει ?η ?οβαρή έλλει?η Προ?ι?ή ??έγα?η.

? καναδική κ?βέρνη?η ανακοίν??ε ?ήμερα ??ι θα διαθέ?ει 40.000 εκα?ομμύρια δολάρια ?αναδά (31.600 εκα?ομμύρια δολάρια ?Π?) ?ε ένα εθνικ? ??έδιο για να ανακο??ί?ει ?η ?οβαρή έλλει?η οικονομικά ?ρο?ι?ή? ??έγη?. Το ??έδιο, ?ο ο?οίο ανακοιν?θηκε ?ήμερα ??ο Τορ?ν?ο α?? ?ον καναδικ? ?ρ?θ??ο?ργ? Justin Trudeau, ?εριλαμβάνει ?ην κα?α?κε?ή 100.000 Προ?ι?ή ??έγα?η, ε?ι?κε?ή άλλ?ν 300.000 κοιν?νικ?ν μονάδ?ν ?ο? ήδη ??άρ?ο?ν και μεί??η ?ο? αριθμού ??ν α??έγ?ν κα?ά 50%. ? καναδική κ?βέρνη?η θέλει ε?ί?η? ?ρο??α?εύο?ν 385.000 ιδιοκ?ή?ε? ??ι?ιού, ???ε να μ?ορούν να δια?ηρή?ο?ν οικονομικά ?ρο?ι?ή ??έγα?η και να ?αρά??ο?ν οικονομική βοήθεια ?ε 300.000 νοικοκ?ριά μέ?? εν?? ?αμείο? ?ο? ονομάζε?αι Benefit ?αναδά ?α?οικία?.

Το αμοιβαίο κε?άλαιο θα ?αρέ?ει οικογένειε? ?ε ανάγκη με ε?ή?ια ε?ιδ??η?η ενοικία?η? ύ?ο?? μέ?ρι $ 2.500 (US $ 1.975). ? ε?ιδ??η?η θα αρ?ί?ει ??ι? ε?αρμ?ζε?αι α?? ?ο έ?ο? 2020 και θα λήξει ?ο 2028.

? Trudeau δήλ??ε ??ην ?αρο??ία?η ?ο? ??εδίο? ??ι "?α δικαι?μα?α ??έγα?η? είναι ανθρ??ινα δικαι?μα?α, ο καθένα? αξίζει έναν α??αλή ???ο και "? έλλει?η ?ρο?ι?ή? ??έγη? ?ε ??λει? ???? ?ο Τορ?ν?ο, ?ο ?ανκούβερ ή ?ο ?άλγκαρι έ?ει γίνει ένα ?οβαρ? ?ρ?βλημα για ?ολλέ? οικογένειε?.

? ηγέ?η? ?ο? αν?ι?ολι?ε??μενο? Νέο? ?ημοκρα?ικού ??μμα?ο? (NPD), ?ο? ?ο?ιαλδημοκρα?ικού ?ρο?ανα?ολι?μού, ο Jagmeet Singh, ο ο?οίο? ε?έκρινε ?ο ??έδιο ?η? καναδική? κ?βέρνη?η? ??ι είναι ανε?αρκέ?, δήλ??ε ??ι ??άρ?ει ?οβαρή Προ?ι?ή ??εγα??ική κρί?η ?ε ολ?κληρη ?η ??ρα.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%