Το Σύν?αγμα ?ο? Περού α?ορρί??ει ?ην ?ρο???γή ?ο? Τολέδο κα?ά ?ο? εν?άλμα?ο? ?ύλλη?η?

Το Σ?ν?αγμα?ικ? ?ικα??ήριο ?ο? Περού α?έρρι?ε ένα έν???ο habeas corpus ?ο? ??έβαλε ο δικηγ?ρο? ?ο? ?ρ?ην Προέδρο? Alejandro Toledo κα?ά ?η? α???α?η? ?ύλλη?η? και κρά?η?η? για 18 μήνε? ?ο? εκδ?θηκε Τον Φεβρο?άριο α?? έναν δικα??ή ??ο ?λαί?ιο ??ν ερε?ν?ν ?η? ???θε?η? Odebrecht.

?ίμα, 22 Νοεμβρίο? (EFE) .- Το Σ?ν?αγμα?ικ? ?ικα??ήριο ?ο? Περού α?έρρι?ε ένα αρ?είο habeas corpus ?ο? κα?έθε?ε ο δικηγ?ρο? ?ο? ?ρ?ην Προέδρο? Alejandro Toledo κα?ά ?η? δια?αγή? ?ύλλη?η? και κρά?η?η? για 18 μήνε? ?ο? ?έρα?αν ?ον Φεβρο?άριο α?? δικα??ή ??ο ?λαί?ιο ??ν ερε?ν?ν ?ο? Odebrecht. Σ?ην α???α?η ?ο? δημο?ιεύθηκε ?ήμερα, οι δικα??έ? κήρ?ξαν ?ην ?ρο???γή α?αράδεκ?η για ?έν?ε ?ή?ι?ε εναν?ίον εν?? και θε?ρη?ε ??ι η ?αραβία?η ??ν θεμελι?δ?ν δικαι?μά??ν ?ο? Τολέδο δεν ή?αν δε?ν??? δια?ι??ε?μένη, ?έρε?αι να έλαβε 20 εκα?ομμύρια δολάρια δ?ροδοκίε? α?? ?ην κα?α?κε?α??ική ε?αιρεία ?η? ?ραζιλία?. ? δικηγ?ρο? Heriberto Jiménez, ??ερα??ι??ή? ?ο? ?ρ?ην ?ροέδρο?, ι???ρί??ηκε ??ι ?ο Τολέδο ??έ??η ?αραβία?η ?η? ?ληθ?ρα? ?ερι????ε?ν ή ????ί?ν, λ?γ? διαδικα?ία, ??ην άμ?να και α?ο?ελε?μα?ική? δικα??ική? ?ρο??α?ία?, ??αν η δικα??ική εξο??ία αρνήθηκε ?ην έ?ε?η κα?ά ?ο? εν?άλμα?ο? ?ύλλη?η? και κρά?η?η?.

? γν?μη εκδ?θηκε ?ον Φεβρο?άριο ο δικα??ή? Ρί??αρν? Concepción, ε?ικε?αλή? ?ο? ?ρ??ο? ?μήμα?ο? ?η? ?ροκα?αρκ?ική? έρε?να? ?ο? ?θνικού Ποινικού ?ικα??ηρίο?, ?ρέ?ει να διερε?νηθεί για δήθεν εγκλήμα?α ε?ηρεάζον?α? ?ην εμ?ορία και ?η νομιμο?οίη?η ε??δ?ν α?? ?αράνομε? δρα??ηρι??η?ε?. Σύμ??να με ?ι? έρε?νε? ?ο? ?ρα?είο? ?ο? ?ενικού ?ι?αγγελέα, η Τολέδο ??μ??νη?ε με ?ην Odebrecht για δ?ροδοκίε? ύ?ο?? μέ?ρι 20 εκα?ομμ?ρί?ν δολαρί?ν ?ε αν?άλλαγμα α?ονέμει ?ην ?ρο??ορά ?η? διαδρ?μο? Interoceanic ?ο? Ν??ο? ??η βραζιλιάνικη ε?αιρεία, η ο?οία δια??ίζει ?ο ?ερο?βιαν? έδα?ο? α?? ?ον ?ιρηνικ? Ωκεαν? μέ?ρι ?α ?ύνορα με ?η ?ραζιλία. Toledo βρί?κε?αι ?ήμερα ??ην ?αλι??ρνια (?ν?μένε? Πολι?είε?), ??ο? κα?οικεί ??νήθ??, ??ρί? ?ο διεθνέ? έν?αλμα ?ύλλη?η? ?ο? ζη?ήθηκε μέ?ρι ?ήμερα α?? ?ι? αρ?έ? ?ο? Περού.

Odebrecht ??ο Περού ?ερί????η ε?ικεν?ρ?νε?αι ??ην ?αρακολούθη?η ??ν 29 εκα?ομμ?ρί?ν ?ραζιλία? κα?α?κε?α??ική ε?αιρεία ?αραδέ?θηκε ??ι η αμερικανική δικαιο?ύνη κα?αβληθεί Περού ??αλλήλ?ν με?αξύ ?ο? 2005 και ?ο 2014 ?ε αν?άλλαγμα για ?η ?ύνα?η ??μβά?ε?ν για εκα?ομμύρια δημ??ια έργα. ? ?ερίοδο? α??ή καλύ??ει ?ι? ?ροεδρικέ? εν?ολέ? ?ο? Toledo (2001-2006), ?ο? Alan García (2006-2011) ?ρε?νε? για δ?ρα για ?ο με?ρ? ?ο? ?ίμα και Ollanta Humala (2011-2016), ??λακί??ηκε για ?ην ??ο?ιθέμενη ?αρά???η ?ρημα?οδ??η?η ?ο? κ?μμα??? ?ο?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%