Νο?ιοανα?ολική? ??ία? αίθο??ε? ??ναλλαγ?ν ανοίγο?ν ?ρο? ?α ?άν?, κά?? Σιγκα?ούρη και ?η ?αλαι?ία

Τα ?ρημα?ι??ήρια ??η Νο?ιοανα?ολική ??ία ξεκίνη?αν ?ήμερα με κέρδη, με εξαίρε?η ?α ?άρκα ??η Σιγκα?ούρη και ?η ?αλαι?ία, ?α ο?οία ξεκίνη?αν με α??λειε?.

??ανγκ?κ, 20 Νοεμβρίο? (EFE) .- Τα ?ρημα?ι??ήρια ?η? Νο?ιοανα?ολική? ??ία? ξεκίνη?αν ?ήμερα με κέρδη, με εξαίρε?η ?α ?άρκα ??η Σιγκα?ούρη και ?η ?αλαι?ία, ?α ο?οία άνοιξαν με α??λειε?.

Σιγκα?ούρη, η αν?αλλαγή ??λε?ν-κρα??ν μει?θηκε κα?ά 2,96 μονάδε?, 0,09% και κα?έγρα?ε ?ο δείκ?η Straits Times ?ε ολ?κληρο ?ο ?ο?? ??ν 3.379,42. Σ?ην ?νδονη?ία, ?ο Χρημα?ι??ήριο Τζακάρ?α ανέβηκε ?ημεία, 0,53 ?οι? εκα??, και ο δείκ?η? JCI διαμορ??θηκε ?ε 6.083,71 ακέραιοι.

Σ?η ?αλαι?ία, ?ο Χρημα?ι??ήριο ?ο?άλα ?ο?μ?ούρ ??ο??ρη?ε 2,88 μονάδε?, 0,17 ?οι? εκα??, και 1,718,78 ακεραί?ν. Σ?ην Τα?λάνδη, ?ο ?ρημα?ι??ήριο ?η? ??ανγκ?κ ?ρ??θε?ε 4,90 μονάδε?, 0,29 ?οι? εκα?? και έθε?ε ?ο δείκ?η SET ?ε 1,714.28 ολ?κληρο.

41.29 ?ημεία, 0,50 ?οι? εκα?? και ??άθηκε ε?ιλεκ?ική PSEI ?ε 8352,37 ακέραιοι.

Σ?ο ?ιε?νάμ, ?ο Χρημα?ι??ήριο Ho Chi Minh α?ξήθηκε 8,17 μονάδε? ή 0,92 898,86 ακέραιοι

??ον α?ορά ?α νομί?μα?α ?η? ?εριο?ή?, ?ι? ει??ορέ? ?ο?? ?ε δολάρια ανά μονάδα και ?ο?οθε?ούν?αι ??ο ?έλο? ?η? ημέρα?.

?ιε?νάμ Dong 22,675,00

Τα?λάνδη? Πέ?ο Φιλι??ίν?ν 50.96

μ?α? 32,81

?αλαι?ία? Ringit 4,15

Σιγκα?ούρη? ?ολάριο 1.35.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%