Το Χρημα�?ι�?�?ήριο �?η�? Σαγκάη�? ανοίγει με κ�?κκινο �?ρ�?μα και �?άνει 0,44%

Το �?ρημα�?ι�?�?ήριο �?η�? Σαγκάη�? ξεκίνη�?ε �?ήμερα �?ην ημέρα με κ�?κκινο �?ρ�?μα και �?�?α �?ρ�?�?α λε�?�?ά �?η�? �?�?νεδρία�?η�? �?�?ο�?�?ρη�?ε 0,44%, �?ο�? ι�?οδ�?ναμεί με 15,03 μονάδε�?, για να �?ο�?οθε�?ηθεί �?ε ολ�?κληρο �?ο �?ο�?�? �?�?ν 3.415,43 μονάδ�?ν.

Σαγκάη (�?ίνα), 23 Νοεμβρίο�? (EFE) .- Το Χρημα�?ι�?�?ήριο �?η�? Σαγκάη�? ξεκίνη�?ε �?ην ημέρα �?ήμερα με κ�?κκινο �?ρ�?μα και �?�?α �?ρ�?�?α λε�?�?ά �?η�? �?�?νεδρία�?η�? �?�?ο�?�?ρη�?ε 0,44%, �?ο�? αν�?ι�?�?οι�?εί �?ε 15,03 μονάδε�?, 3,415,43 ολ�?κληρο. �? άλλη �?ρημα�?ι�?�?ηριακή αγορά �?η�? κινεζική�? η�?ειρ�?�?ική�? �?�?ρα�?, �?ο �?ρημα�?ι�?�?ήριο Shenzhen, ξεκίνη�?ε �?ην ημέρα ε�?ί�?η�? να �?ά�?ει και �?�?α �?ρ�?�?α λε�?�?ά μει�?θηκε 0,88%, �?�?νολικά 102,27 μονάδε�?, �?ο�? θα �?ο�?οθε�?ηθεί �?�?ι�? 11.458,53 μονάδε�?.