Τα ?μήμα?α ακινή??ν ?η? Allianz και ?η? TH αγοράζο?ν 2 κινεζικά εμ?ορικά κέν?ρα

? Allianz Real Estate, ?ο ?μήμα ακινή??ν ?η? γερμανική? Allianz, και η αμερικανική ε?αιρεία δια?είρι?η? ακινή??ν TH Real Estate δημιούργη?αν ένα ?αμείο με ?ο ο?οίο ?ρο?ίθεν?αι να ε?ι?ύ?ο?ν 750 εκα?ομμύρια δολάρια (640 εκα?ομμύρια ε?ρ?) για να α?οκ?ή?ο?ν δύο εμ?ορικά κέν?ρα ??ην ?ίνα.

Πεκίνο, 21 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? Allianz Real Estate, ?ο ?μήμα ακινή??ν ?η? γερμανική? Allianz, και ο αμερικανικ?? δια?ειρι??ή? ε?ενδύ?ε?ν ?ε ακίνη?α, η TH Real Estate έ?ο?ν δημιο?ργή?ει ένα ?αμείο με Σκο?εύο?ν να ?θά?ο?ν ?α 750 εκα?ομμύρια δολάρια (640 εκα?ομμύρια ε?ρ?) για να α?οκ?ή?ο?ν δύο εμ?ορικά κέν?ρα ??ην ?ίνα. Σ?γκεκριμένα, θα αγορά?ο?ν ?ο ?ολ??ελέ? Florentia Village Jingjin, ?ο? βρί?κε?αι ??ο η βορειοανα?ολικά, με?αξύ ?ο? Πεκίνο? και Tianjin, Σαγκάη και Φλ?ρεν?ία Village, ?ο? βρί?κε?αι ??ην ?αραλιακή ??λη.

Το άνοιγμα α??ού ?ο? ?αμείο?, ?ο? ονομάζε?αι «?Σ??Σ APAC ?ίνα Outlets» και κάλε?ε δολάρια, α?ο?ελεί μέρο? ?η? ??ρα?ηγική? ?η? Allianz να διαθέ?ει ?ερί?ο? ?ο 5% ?ο? ?αρ?ο??λακίο? ακινή??ν ?η? ??ην ?εριο?ή ??ία?-?ιρηνικού, η ο?οία έ?ει 63.500 εκα?ομμύρια δολάρια (53.000 εκα?ομμύρια ε?ρ?) ?ε ?εριο??ιακά ??οι?εία ??? δια?είρι?η.

? Real Estate, εν ?? με?αξύ, είναι ε?ί?η? α?ξάνει ?ην ?αρο??ία ?η? ??ην ?εριο?ή, ??ο? έ?ει 2.400 ε?ρ? (2.040 εκα?ομμύρια ε?ρ?) ?ε ?εριο??ιακά ??οι?εία ??? δια?είρι?η, ??μ?εριλαμβανομέν?ν εκείν?ν ?ο? ε?ενδύον?αι ??ο νέο ??ημα. ???? εξήγη?ε ο Rushabh Desai, ?ιε?θύν?ν Σύμβο?λο? ?η? Allianz Real Estate ??ην ??ία-?ιρηνικ?, "?ίνα κινεί?αι ?ρο? ?ην κα?εύθ?ν?η ?η? οικονομία? ??ν ??ηρε?ι?ν και ?η? εγ??ρια? κα?ανάλ??η? (...) και ?α εμ?ορικά ?η? κέν?ρα είναι ?ολύ ε?ι???ημένα ??ην ?ρο?έλκ??η ?ελα??ν ?ο? αναζη?ούν ε??ν?μα ?ρο??ν?α ?ε ?ιμέ? "? κ. Chris Reilly, διε?θύν?ν ?ύμβο?λο? ?η? TH Real Estate ??ην ??ία-?ιρηνικ?, ??νι?ε ??ι ?ο νέο ?αμείο ?ρο??έρει ??ο?? ε?ενδ??έ? μια" α?οκλει??ική ε?καιρία να ε?ενδύ?ο?ν Σ?εδια?μ?? εμ?ορικ?ν κέν?ρ?ν ??ην ?ίνα ", ένα? ?ομέα? ?ο? ??νε?ίζει να κερδίζει δημο?ικ??η?α με?αξύ ??ν ?ελα??ν ?η? ??ρα?, ?ρ??θε?ε.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%