? ?α??νία ?ημεί??ε εμ?ορικ? ?λε?να?μα ύ?ο?? 2.166 εκα?. ??ρ? ?ον ?κ??βριο

? ?α??νία ?ημεί??ε εμ?ορικ? ?λε?να?μα ύ?ο?? 285.400 εκα?ομμ?ρί?ν γιέν (2.166 εκα?ομμύρια ε?ρ? / 2.544 εκα?ομμύρια δολάρια) ?ον ?κ??βριο, λιγ??ερο α?? ?ο μι?? α?? ?ο αν?ί??οι?ο ?ο? κα?αγρά?ηκε ?ον ?ροηγούμενο μήνα. Σήμερα η κ?βέρνη?η.

? ?α??νία ?ημεί??ε εμ?ορικ? ?λε?να?μα ύ?ο?? 285,4 δι?. γιέν (2,166 δι?. ε?ρ? / 2,544 δι?. δολάρια) ?ον ?κ??βριο, λιγ??ερο α?? ?ο ήμι?? ?ο? εγγεγραμμένο? ?ον ?ροηγούμενο μήνα, ανακοίν??ε ?ήμερα η κ?βέρνη?η. Το ?λε?να?μα ή?αν 40,7 ?οι? εκα?? ?αμηλ??ερο α?? ?, ?ι ?ον ?ερα?μένο ?κ??βριο και ή?αν ?ο ?έμ??ο ??νε?έ? θε?ικ? ι?οζύγιο για ?ην ?ρί?η οικονομία ?ύμ??να με ?α ??οι?εία ?ο? δημο?ίε??ε ?ο Υ?ο?ργείο ?ικονομικ?ν. ?ι εξαγ?γέ? ?ημεί??αν άνοδο 14% ?ε ε?ή?ια βά?η ??α 6,69 ?ρι?εκα?ομμύρια γεν (50,785 εκα?. ε?ρ? / 50,785 εκα?. ε?ρ?) ??ν δολαρί?ν), εν? οι ει?αγ?γέ? α?ξήθηκαν κα?ά 18,9% ??α 6.40 ?ρι?. γιεν (48.584 δι?εκα?ομμύρια ε?ρ? / 57.070 δι?εκα?ομμύρια δολάρια). ?ίνα, ο μεγαλύ?ερο? εμ?ορικ?? ε?αίρο? ?η?, ένα έλλειμμα 265.680 εκα?ομμύρια γιεν (2.369.000 ε?ρ? / 2.017 εκα?ομμύρια), έ?? και 22,5% ?ε ε?ή?ια λιγ??ερο.

?ε μεγαλύ?ερη οικονομία ?ο? κ??μο? και ο δεύ?ερο? εμ?ορικ?? ε?αίρο? ?η?, οι ?ν?μένε? Πολι?είε?, η ?α??νία έλαβαν θε?ικ? ???λοι?ο 644,682 εκα?ομμ?ρί?ν γιεν (4.896 εκα?ομμύρια ε?ρ? / 5.750 εκα?ομμύρια δολάρια), ?ο? ?ημαίνει αύξη?η 11,2 % Σε ?ύγκρι?η με ?ον αν?ί??οι?ο μήνα ?ο? 2016.

?ε ?ην ??ρ??α?κή ?ν??η, ο ?ρί?ο? μεγαλύ?ερο? εμ?ορικ?? ε?αίρο? ?η? ?α??νία? μεί??ε ?ο έλλειμμά ?η? κα?ά 68,6% ??α 50,321 εκα?ομμύρια γιεν (382 εκ ε?ρ? / 448 εκα?ομμύρια δολάρια). ?ε ?η ?ραζιλία και ?η Χιλή, η α?ια?ική ??ρα κα?έγρα?ε αρνη?ικά ???λοι?α 33.567 εκα?ομμ?ρί?ν γιεν (254 εκα?ομμύρια ε?ρ? / 299 εκα?ομμύρια δολάρια) και 41.448 εκα?ομμύρια (314 εκα?. ε?ρ? / 369 εκα?. δολάρια), γεγον?? ?ο? ??νε?άγε?αι αύξη?η 13,7% και 69,6%, αν?ί??οι?α. ??? ?ην άλλη ?λε?ρά, η ?α??νία ?έ???ε ?λε?να?μα με ?ο ?εξικ? ?ε αξία 43,497 εκα?ομμύρια γιέν (330 εκα?ομμύρια ε?ρ? / 387 εκα?ομμύρια δολάρια), 18,2% ?αμηλ??ερα α?? ?ον ίδιο μήνα ?ο? ?ροηγούμενο? έ?ο??.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%