Το Χρημα?ι??ήριο ?ο? ?εξικού κερδίζει 0,24% ??ην αρ?ή ?η? ??νεδρία?η?

? ?είκ?η? Τιμ?ν και Τιμ?ν (CPI) ?ο? ?εξικανικού Χρημα?ι??ηρίο? ?ξι?ν (BMV) ?ημεί??ε ?ήμερα μια ?ροκα?αβολή ύ?ο?? 117,12 μονάδ?ν (0,24%) κα?ά ?η διάρκεια ??ν ?ρ???ν ράβδ?ν ?η? ?ύ?κε?η?, 47.974,26 μονάδε?.

?ο? ?εξικού, ??ι? 21 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?είκ?η? Τιμ?ν (IPC) ?ο? Χρημα?ι??ηρίο? ?ο? ?εξικού (BMV) ανέ?ερε ?ήμερα ?ροκα?αβολή 117,12 μονάδε? (0,24%) κα?ά ?α ?ρ??α ??άδια ?η? ?ο? θα βρί?κε?αι ??ι? 47.974,26 μονάδε?. Σ?α ?ρ??α λε??ά αν?αλλά?θηκαν 21,03 εκα?ομμύρια ?ί?λοι, για ?ο?? ο?οίο?? κα?αβλήθηκαν ?ερί?ο? 838,64 εκα?ομμύρια ?εξικάνικα ?έ?α (?ερί?ο? 44,49 εκα?ομμύρια δολάρια). ??? ?ι? 91 ε?αιρείε? ?ο? δια?ραγμα?εύθηκαν ??ι? ?ρ??ε? ??ιγμέ? ?η? ??νεδρία?η?, 57 κέρδι?αν, 27 έ?α?αν και 7 ?αρέμειναν αμε?άβλη?ε?. ? μεγαλύ?ερη ?ρο??ορά αν?ι??οι?εί ?ε Maxcom Τηλε?ικοιν?νίε? ??αιρεία? (Maxcom), με 4,44%, εν? η ????η είναι εν?ον??ερη για ?ην Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), με 3,18%.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%