? αύξη?η ?ο? ??Π ??ον ??Σ? ε?ιβραδύνε?αι ??ο 0,6% ?ο ?ρί?ο ?ρίμηνο

? οικονομική ανά???ξη ??ον ??Σ? ε?ιβραδύνθηκε ?ο ?ρί?ο ?ρίμηνο με αύξη?η ?ο? ?καθάρι??ο? ?γ??ριο? Προ??ν?ο? (??Π) κα?ά 0,6%, δύο δέκα?α λιγ??ερο α?? ?, ?ι με?αξύ ??ριλίο? και ?ο?νίο?.

Παρί?ι 20 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? οικονομική ανά???ξη ??ι? ??ρε? ?ο? ??Σ? ε?ιβραδύνθηκε ?ο ?ρί?ο ?ρίμηνο, με αύξη?η ?ο? ακαθάρι??ο? εγ??ριο? ?ρο??ν?ο? (??Π) κα?ά 0,6%, δύο δέκα?α λιγ??ερο α?? ?, ?ι με?αξύ ??ριλίο? και ?ούνιο.

? ?ργανι?μ?? ?ικονομική? Σ?νεργα?ία? και ?νά???ξη? (??Σ?), δήλ??ε ?ήμερα ??ι εάν οι ??ρε? ?η? G7 -?ο μ?νο desglosados- για ?α ο?οία ??άρ?ο?ν εξε?άζον?αι ??οι?εία, ??ι η ε?ιβράδ?ν?η ?ημει?θηκε ιδιαί?ερα ??ην ?α??νία, με αύξη?η κα?ά 0,3%, κα?ά ?ρία δέκα?α λιγ??ερο α?? ?, ?ι ?ο ?ροηγούμενο ?ρίμηνο. Σ?ι? ?Π? και ?η ?αλλία μει?θηκε ?ο ένα δέκα?ο ??ο 0,7 και ?ο 0,5 αν?ί??οι?α, εν? ??η ?ερμανία (0,8%) και ?ην ??αλία (0,5%) ανέβηκε δύο, και ?ο ?ν?μένο ?α?ίλειο ?ρο??ρη?ε ένα, ??ο 0,4%. εί?ε

? ??Σ? ??ο η ??ρ??α?κή ?ν??η καθ?? και η ανά???ξη ??ην ε?ρ?ζ?νη μει?θηκαν κα?ά ένα δέκα?ο ??ο 0,6%. Σε ε?ή?ια βά?η, ?????ο, δια?ι???θηκε αύξη?η ?ο? ??Π ?ε ολ?κληρο ?ον ??Σ? κα?ά 2,6% ?ε ?ύγκρι?η με ?ο ?ρί?ο ?ρίμηνο ?ο? 2016, έναν?ι 2,4% ?ο δεύ?ερο ?ρίμηνο. Σ?ην ??ρ??α?κή ?ν??η και ??ην ε?ρ?ζ?νη ?ημει?θηκε αν?ί??οι?η αύξη?η κα?ά ένα και δύο δέκα?α, έ?? και 2,5% εν? με?αξύ ??ν ??ρ?ν ?ο? G7 η ?ιο αξιο?ημεί??η άνοδο, ?έν?ε, η κα?αγρά?ηκε ??η ?ερμανία, ??ο 2,8%.

Τα ??οι?εία ?ο? ??Σ? δεν ή?αν διαθέ?ιμη ??ον ?αναδά, αλλά και ??ι? ?Π? η αύξη?η ?ρονιά ?έρα?ε α?? 2,2% ?ο δεύ?ερο ?ρίμηνο ?ε 2,3% ??ην ?ρί?η, ??ο ?ν?μένο ?α?ίλειο ?αρέμεινε ??αθερ? (+ 1,5%), α?ξήθηκε ένα ??ην ?α??νία (1,6%), ?ρει? ??ην ??αλία (1,

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%