? ανεργία ?ον Σε??έμβριο ??αθερή ??ον ??Σ?, με ????η ??ι? ?Π? και ??ην ε?ρ?ζ?νη

? ανεργία ?αρέμεινε ??αθερή ??ο 5,7% ?ο? ενεργού ?ληθ??μού ??ην ??Σ? ?? ?ύνολο ?ο Σε??έμβριο, και ??ι ?αρά ????ει? ?ημει?νε?αι ??α δύο κύρια ?μήμα?α ?ο? ?εριλαμβάνο?ν, ?ν?μένε? ?ν?μένο και ?η ζ?νη ?ο? ε?ρ?.

Παρί?ι, 13 Νοεμβρίο? () .- ? ?ύλλη?η ή?αν ??αθερ? ??ο 5,7% ?ο? ενεργού ?ληθ??μού ??ην ??Σ? ?? ?ύνολο ?ο Σε??έμβριο, και ??ι ?αρά ????ει? ?ημει?νε?αι ??α δύο βα?ικού? άξονε? ??ο?ελεί?αι α?? ?ι? ?ν?μένε? Πολι?είε? και ?η ζ?νη ?ο? ε?ρ?. Σύμ??να με ??οι?εία ?ο? δημο?ίε??ε ?ήμερα ο ?ργανι?μ?? ?ικονομική? Σ?νεργα?ία? και ?νά???ξη? (??Σ?) ?ε δήλ??ή ?ο?, η ανεργία μει?θηκε κα?ά δύο δέκα?α α??? ?ο μήνα ??ι? ?Π? και 4,2% ??η ζ?νη ?ο? ε?ρ? ?ο ένα δέκα?ο ?ε 8,9%.

Σ?ο ?λαί?ιο ??ν ??ρ?ν ?ο? ενιαίο? νομί?μα?ο?, ??ήρξαν μει??ει? έ?? και ?ρία δέκα?α Τη ?ε?ονία (έ?? 7,9%), ?α δύο δέκα?α ??ο ?έλγιο (έ?? 7,1%) και ??ην Πορ?ογαλία (έ?? 8,6%) και ?ο ένα δέκα?ο ??ην ???ανία (έ?? 16,7%), ?α ίδια ??οι?εία με ?ον ?ύγο???ο: ?αλλία (9,7%), ?ερμανία (3,6%) και ??αλία (11,1%). ? ?λλάδα ή?αν και ?άλι η ??ρα ?ο? ??Σ? με ?ην ??ηλ??ερη ανεργία ενεργού ?ληθ??μού ?ον ?ούλιο, ?α ?ελε??αία διαθέ?ιμα ??οι?εία), ακολο?θούμενη α?? ?ην ???ανία (16,7%), η Το?ρκία (11,3% ?ον ?ούλιο, ?α ?ελε??αία δημο?ιε?μένα ??α?ι??ικά ??οι?εία) και ?ην ??αλία (11,1%).

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%