Τα ?ρημα?ι??ήρια ?η? ?α?ινική? ?μερική? κλείνο?ν, εν? η Wall Street είναι βαμμένη κ?κκινη

?ι ?ρημα?ι??ηριακέ? αγορέ? ??η ?α?ινική ?μερική έκλει?αν ?ήμερα ??ηλ??ερε?, εν? η αγορά ?η? Wall Street έγινε κ?κκινη εν??ει ?η? αβεβαι??η?α? ??ε?ικά με ?η ?ορολογική με?αρρύθμι?η ??ι? ?ν?μένε? Πολι?είε?.

??ογκο?ά, 17 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?ι ?ρημα?ι??ηριακέ? αγορέ? ??η ?α?ινική ?μερική έκλει?αν ?ήμερα ??ηλ??ερε?, εν? η αγορά ?η? Wall Street έγινε κ?κκινη εν??ει ?η? αβεβαι??η?α? ??ε?ικά με ?η δημο?ιονομική με?αρρύθμι?η ??ι? ?ν?μένε? Πολι?είε?. ?Π?.

? Dow Jones Industrial Average, ο κύριο? δείκ?η? ?ο? ?ρεξίμα?ο? ?η? Νέα? Υ?ρκη?, και έ?ε?ε 0,43% 23.358,24 ?ρο? ακέραιοι, ε?ιλεκ?ική S & P 500 έ?α?ε 0,26% έ?? 2578,86 μονάδε? και ο ?ύνθε?ο? δείκ?η? Nasdaq εγκα?έλει?ε 0,15% έ?? 6.782,79 μονάδε?.

?ι έμ?οροι ??ο ?ά??μα ??ν ??λή?ε?ν ?η? Νέα? Υ?ρκη? ?ίε?ε για ?ο ?ύνολο ?η? ??ν?δο?, εκ??? α?? ?ο μι?? ?ρ?ί, ??αν ο Nasdaq δημο?ιεύ?ηκε μέ?ρια κέρδη ?ο? αραι?νον?αι ??ην ?ελική ε?θεία, με ?λη ?ην ?ρο?ο?ή ??ην κοινοβο?λε??ική διαδικα?ία ?η? ?ορολογική? με?αρρύθμι?η?.

?ε?ά ?ην έγκρι?η α??ή ?ην Πέμ??η εξ ον?μα?ο? ?η? ?ο?λή? ??ν ?ν?ι?ρο????ν, ??ρα ?λα ?α βλέμμα?α είναι ??ε?ικά με ?ο νομο??έδιο ?ορολογική? με?αρρύθμι?η? ?ο? ??νε?ίζει να α?ο?ελεί αν?ικείμενο δια?ραγμά?ε??η? ??η ?ερο??ία.

?ι αγορέ? ?η? ?α?ινική? ?μερική? έκλει?αν ??ηλ??ερα, με εξαίρε?η ?ο ??ο?ένο? ?ιρε?.

? ?ρημα?ι??ηριακή αγορά ?ο? Σάο Πάολο ?ρο??ρη?ε ?ε 1,28% και ο δείκ?η? Ibovespa, ανα?ορικά με ?ο ?αρκέ, ανήλθε ?ε 73.437 μονάδε?, με ?γκο ??ναλλαγ?ν ??ν 7,772 εκα?ομμ?ρί?ν ρεάλ (2.384 εκα?ομμύρια δολάρια).

? κύριο? δείκ?η? ?ο? Χρημα?ι??ηρίο? ?ξι?ν ?ο? ?εξικού (BMV), ?είκ?η? Τιμ?ν και ?ι ?ρο??ορέ? (IPC), κέρδι?αν 0,23% και έκλει?αν ??ι? 47.857,14 μονάδε?, ?ε μια ??νεδρία?η ??ην ο?οία δια?ραγμα?εύθηκαν 10,215 εκα?ομμύρια ?έ?ο? (539,3 εκα?ομμύρια δολάρια). Plaza de Santiago 1,45% αύξη?η ??ο κύριο ε?ρε?ήριο, ?ο IPSA, η ο?οία έκλει?ε ??α 5.391,75 ακέραιοι, με αν?αλλαγή εγγρά??ν 114313526615 ?έ?ο? (182.310.000 δολάρια).

Τα ??νολικά ομ?λογα ?ο? Χρημα?ι??ηρίο? ?ο? ?ον?εβιδέο (BVMBG) ανα?ιμήθηκαν κα?ά 0,02% και διαμορ??θηκαν ?ε 115,77 μονάδε?, με ?ύνολο εργα?ι?ν ?ο? ανήλθαν ?ε 9.532.864 ?έ?ο? (324.324) δολάρια).

Το Χρημα?ι??ήριο ?ξι?ν ?ολομβία α?ξήθηκε 0,48% ??ο δείκ?η κε?αλαιακή? ε?άρκεια? (Colcap), η ο?οία έκλει?ε ??α 1,443.55 μονάδε?, με?ά α?? μια ημέρα κα?ά ?ην ο?οία αν?ηλλάγη?αν ?ί?λο?? για 60,277.61 εκα?ομμύρια ?έ?ο? (20.090.000 δολάρια).

? S & P / BVL Περού ?ενικά έκλει?ε ??ι? 19.518,28 ?ύνολο, με?ά ?ην ?ρο?θη?η 0,68% και ??νολικού ύ?ο?? 41.963.503 ?έλμα?α 12.907.875 δολάρια).

??? ?ην ?λε?ρά ??ν ζημι?ν, ο δείκ?η? ?έρβαλ ??ο?ένο? ?ιρε? ??ο??ρη?ε 0,50% ??α 27,131.57 μονάδε?, με?ά α?? ένα κύκλο εργα?ι?ν ?ε 510.220.000 . ?κα?ομμύρια)

? εξέλιξη ??ν αγορ?ν ?η? ?α?ινική? ?μερική? με?ο??ν έ?ει ?? εξή?:

Σημεία ?γορά? ?λεί?ιμο

Σ?? Π???? + 1,28% 73437

?εξικ? + 0,23% 47.857,14

??ο?ένο? ?ιρε? -0.50% 27.131,57

SANTIAGO + 1,45% 5.391,75 1,443,55

LIMA + 0,68% 19,518.28

MONTEVIDEO + 0,02% 115,77

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%