? ?κο?αδ?ρ TAME α?ξάνει ?ι? ??ή?ει? ?ρο? ?ο ?καλα?άγκο, αναζη??ν?α? κερδο?ορία

? αερο?ορική ε?αιρεία TAME ?ο? ??ημερινού, ?ε ?οβαρά οικονομικά ?ροβλήμα?α ?ο? ο?είλον?αι ?ε μεγάλο ?ρέο?, ανακοίν??ε ?ην αύξη?η ??ν ??ή?ε?ν ?ρο? ?α νη?ιά ?καλα?άγκο?, αναζη??ν?α? μεγαλύ?ερη κερδο?ορία ?ο?ρι??ικ? ?ροορι?μ?, ?ο ?ιο ?ημαν?ικ? ??η ??ρα ?η? Ν??ια? ?μερική?.

?ί?ο, 22, Νοέμ (EFE) .- ?κο?αδ?ρ αερο?ορική ε?αιρεία TAME είναι ?οβαρ? οικονομικ? ?ρ?βλημα, λ?γ? ?ο? βαρύ ?ρέο?, ανακοίν??ε ?ην αύξη?η ??ν ??ή?ε?ν ?η? ?ρο? ?α νη?ιά ?καλα?άγκο? ?ε αναζή?η?η εν?? μεγαλύ?ερη κερδο?ορία ?ε α???, ο ?ιο ?ημαν?ικ?? ?ο?ρι??ικ?? ?ροορι?μ?? ?η? ??ρα? ?η? Ν??ια? ?μερική?.

??? ?ι? 11 ?εκεμβρίο? TAME θα δημιο?ργή?ει μια άμε?η διαδρομή με?αξύ ?ί?ο, ?ην ?ρ??εύο??α ??ν ?νδε?ν ??ρα και ?ο νη?ί Baltra ??α ?καλά?αγκο?, ??ρί? ?η ??νήθη κλίμακα ??ην ?αράκ?ια ??λη ?κο?αγιακίλ, η ε?αιρεία ανέ?ερε ?ε δήλ??ή ?ο?.

Το νέο δρομολ?γιο ?εριλαμβάνει ?ρει? εβδομαδιαίε? ??ή?ει? (?ε??έρα, Παρα?κε?ή και ??ριακή) α?? ?ο αεροδρ?μιο Mariscal Antonio José de Sucre ??ον ?ομέα ?η? Tababela, ?ο? ??νορεύει με ?ο Quito, ?ρο? ?ο αεροδρ?μιο Baltra Island, γει?ονικ? Santa Cruz, ?ο μεγαλύ?ερο ? ?καλα?άγκο?, ?ο? βρί?κε?αι ??ον ?ιρηνικ? Ωκεαν? ?ερί?ο? ?ίλια ?ιλι?με?ρα δ??ικά ??ν η?ειρ??ικ?ν ακ??ν ?ο? ?κο?αδ?ρ, είναι ένα α?? ?α κύρια Τα ?ο?ρι??ικά αξιοθέα?α ?ο? ??ημερινού και ?ο? Τ??? έ?ο?ν ?? ?ροορι?μ? α?? ?ο 1964. ??? ?ον ?ανο?άριο έ?? ?ον ?κ??βριο ?ο? ?ρέ?ον?ο? έ?ο?? ο με?α?ορέα? ?ο? ?κο?αδ?ρ έ?ει με?α?έρει 97.463 ε?ιβά?ε? Το αεροδρ?μιο Baltra.

Το TAME έ?ει ε?ί?η? ???ν??η?α ??ο αεροδρ?μιο ?ο? νη?ιού San Cristobal, ?ο ανα?ολικ??ερο μέρο? ?ο? αρ?ι?ελάγο??. ??? 13 μεγάλα νη?ιά, 6 μικρά νη?ιά και 42 νη?ιά νη?ιά, η ?καλα?άγκο? ?εριέ?ει μια μοναδική ?λ?ρίδα και ?ανίδα ??ον κ??μο, ???ο ?ερ?αί?ν και θαλά??ι?ν, και είναι ο οικ??ο?ο? ?ο? γίγαν?α ?ελ?νε? ??ον ο?οίο ο?είλει ?ο ?νομά ?ο?.

?ια ?λού?ιο ?η? η βιο?οικιλ??η?α θε?ρεί?αι ???ικ? εργα??ήριο ?ο? ε?έ?ρε?ε ??ον ?γγλο ε?ι??ήμονα Charles Darwin να ανα??ύξει ?η θε?ρία ?ο? ??ε?ικά με ?ην εξέλιξη και ?η ???ική ε?ιλογή ??ν ειδ?ν.

Τα νη?ιά ?ο? ?καλα?άγκο? ?αρακ?ηρί??ηκαν α?? ?ην Unesco ?? ?νημείο Παγκ??μια? Πολι?ι??ική? ?ληρονομιά? ?ο 1978.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%