? ?? θα ?αρο??ιά?ει αύριο ?ην έκθε?ή ?η? ??ε?ικά με ?ο κρά?ο? ?η? ?νεργειακή? ?ν??η?

? ??ρ??α?κή ??ι?ρο?ή θα ?αρο??ιά?ει αύριο, ?ην Παρα?κε?ή, ?ην ?ελε??αία ?η? έκθε?η ??ε?ικά με ?ην κα?ά??α?η ?η? ?νεργειακή? ?ν??η? και ?ην ?ρ?οδο ?ο? ?ημει?θηκε ??ον ?ομέα α???.

?ρ?ξέλλε?, 23 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? ??ρ??α?κή ??ι?ρο?ή θα ?αρο??ιά?ει αύριο, Παρα?κε?ή, ?ελε??αία έκθε?ή ?η? για ?ην κα?ά??α?η ?η? ?ν??η? για ?ην ενέργεια και ?ην ?ρ?οδο ?ε α???ν ?ον ?ομέα.

ο αν?ι?ρ?εδρο? ?η? ??ι?ρο?ή? ?νεργειακή? ?ν??η?, ?άρο? Σε????βι??, θα είναι ??εύθ?νο? για ?ην ?αρο??ία?η ?η? έκθε?η? μαζί με ?ον ???αν? ??ί?ρο?ο για ?η ?ρά?η για ?ο ?λίμα και ?ην ?νέργεια, Miguel Arias Cañete, ο ο?οίο? αρ?ικά θα ?αρο??ιά?ει α??ή ?η δέ?μη μέ?ρ?ν ?ήμερα.

? Arias Cañete έ?ει ήδη ??ο??ηρίξει ?ην ??ο??ήριξη ?ο? ??ρ??α?κού ?οινοβο?λίο? για μέ?ρα ενί????η? ανανε??ιμε? ?ε μια ?ιο ??ν?ονι?μένη ενεργειακή έν??η με?αξύ ??ν είκο?ι οκ??. Σ???ο? είναι η ε?αρμογή μέ?ρ?ν για ?ην ε?ί?ε?ξη μια? ανανε??ιμη? ενέργεια? 27 ?οι? εκα?? για ?ο έ?ο? 2030. Σ?ον ?ομέα α??? ??ν ανανε??ιμ?ν ?ηγ?ν ενέργεια?, η ??ρ??α?κή ??ι?ρο?ή δε?μεύε?αι να ?ιοθε?ή?ει μια ε?ρ??α?κή ?ρο?έγγι?η ?λαι?ίο? αν?ί ??ν α??ν??νι???ν εθνικ?ν ?ρο?εγγί?ε?ν.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%