? ??ρο?γο?άη αρ?ίζει να εργάζε?αι ??η ???κε?α?ία ?ο? γάλακ?ο? ?ε ?κ?νη ?ο? θα ?άει ??ο ?εξικ?

? Cooperativa Nacional de Productores Lecheros ?η? ??ρο?γο?άη? (Conaprole) άρ?ι?ε ?ήμερα να α??ολεί?αι με ?ο ??εδια?μ? και ?η ???κε?α?ία ?ο? γάλακ?ο? ?ε ?κ?νη ?ο? θα εξα?θεί ??ο ?εξικ?, ε?ιβεβαι?νε?αι ??ον Τύ?ο Υ?ο?ργ?? ??ηνο?ρο?ία?, ?ε?ργία? και ?λιεία? ?η? ??ρα? ?η? Ν??ια? ?μερική?, Tabaré Aguerre.

?ον?εβιδέο, 22, Νοεμβρίο? (EFE) .- ?ι ?θνικέ? Σ?νε?αιρι?μ?? ?ι γαλακ?ο?αραγ?γοί ?η? ??ρο?γο?άη? (Conaprole) άρ?ι?ε ?ήμερα ?ι? εργα?ίε? για ?ο ??εδια?μ? και ?η ???κε?α?ία ?ο? γάλακ?ο? ?ε ?κ?νη ?ο? εξάγε?αι ??ην ?εξικ?, ε?ιβεβαί??ε ??ο?? δημο?ιογρά?ο?? ο Υ?ο?ργ?? ??ηνο?ρο?ία?, ?ε?ργία? και ?λιεία? ?η? αμερικανική? ??ρα? Ν??ια, Ταμ?αρέ Aguerre.

? ?ρ?εδρο? ?η? ??ρο?γο?άη?, Ταμ?αρέ ?ά?κε?, οδήγη?ε ?ην ?ερα?μένη εβδομάδα μια ε?ί?ημη α?ο??ολή ??ο ?εξικ?, ??ην ο?οία ??ράγι?ε μια ??μ??νία για εξαγ?γή γάλακ?ο? ?ε ?κ?νη ?ο? θα ??ληθεί α?ε?θεία? ??α ρά?ια ??ν ?ού?ερ μάρκε? ?η? ??ρα? ?η? ??ρεια? ?μερική?. ?αξίδε?ε μαζί με μια αν?ι?ρο???εία 20 ε?ι?ειρημα?ι?ν, ??μ?εριλαμβανομένο? εν?? αν?ι?ρο???ο? ?η? Conaprole, ηγέ?η? ?η? ??ρο?γο?άη? εξαγ?γέα? γάλακ?ο?.

? Aguerre, η ο?οία ε?ί?η? ??ν?δε??ε ?ον Vázquez ?εξικ?, έδειξε ??ι ?ο ?αξίδι «ή?αν ?οιο?ικά ?ολύ ελ?ιδο??ρο» ε?ειδή έγινε η «?ρ??η ??ρα ?ο? μ?ορεί να ?ο?λή?ει γάλα ?ε ?κ?νη ?ε ?ο??ερμάρκε?» ?η? βορειοαμερικανική? ??ρα?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%