?ι έμ?οροι ?ο? Πο?έρ?ο Ρίκο ?ο? ε?ηρεάζον?αι α?? ?ον ????να ζη?ούν ?αρά?α?η ??ην ?ληρ?μή ?η? ?ολι?ική?

Το ?α?ίλειο ?έν?ρο ?ιανική? (CUD) ?ο? Πο?έρ?ο Ρίκο ζή?η?αν ?ήμερα ?αρά?α?η για ?ην κα?αβολή ?η? ?ολι?ική? ?η? ??ι?είρη?η? ?ο? Ταμείο? κρά?ο?? ???άλι?η? (CFSE) ?ο?λά?ι??ον μέ?ρι ?ι? 31 ?εκεμβρίο?, δεδομένο? ??ι ??άρ?ο?ν ?ερι????ερε? α?? 5.000 ε?ι?ειρή?ει? κλει??έ? λ?γ? έλλει?η? ηλεκ?ρική? ενέργεια? λ?γ? ?ο? ????να ?αρία.

San Juan, 22 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?ι ?ν?μένε? ?ι έμ?οροι λιανική? ??λη?η? Association (CUD) ?ο? Πο?έρ?ο Ρίκο ζή?η?αν ?ήμερα ?αρά?α?η για ?ην κα?αβολή ?η? ?ολι?ική? ?η? ??ι?είρη?η? ?ο? κρά?ο?? Ταμείο? ???άλι?η? (CFSE) για να λιγ??ερο μέ?ρι ?ι? 31 ?εκεμβρίο?, καθ?? ??άρ?ο?ν ?ερι????ερε? α?? 5.000 ε?ι?ειρή?ει? κλει??έ? λ?γ? έλλει?η? ηλεκ?ρικού ρεύμα?ο? λ?γ? ?η? διέλε??η? ?ο? ????να ?αρία. ? δια?ειρι??ή? CFSE, Jesús Rodríguez, ήδη εί?ε ?ορηγή?ει μέ?ρι ?ι? 27 Νοεμβρίο? για να ?ληρ??ει ?ην ?ληρ?μή.

"?λ?ίζο?με ??ι κα?ά ?η διάρκεια ?ο? ?εκεμβρίο? έ?ο?με έναν μεγαλύ?ερο αριθμ? εμ??ρ?ν ανοι???, είναι ?ραγμα?ικά είναι άδικο ??ι οι εργοδ??ε? ?ο? είναι κλει??οί ?ρέ?ει να ?ληρ?νο?ν ?ην ?ολι?ική ?ο? Ταμείο? (?ρα?ική ???άλι?η) ??αν δεν δημιο?ργούν ει??δημα ", ανέ?ερε ?ε δήλ??ή ?ο? ο ?ρ?εδρο? ?ο? CUD, Nelson Ramírez. ?ε ?η ?ειρά ?ο?, α?ε?θύνθηκε έκκλη?η ??ι? "καλέ? ??ηρε?ίε?" ??ν αρμ?δι?ν αρ??ν να εξε?ά?ο?ν ?ο αί?ημα ?αρά?α?η? ?η? ?ληρ?μή? μέ?ρι ?ι? 31 ?εκεμβρίο?, "δεδομένο? ??ι δεκάδε? ε?αίροι «έ?ερε» α?ελ?ι?μένη ανη???ία για ?ο ενδε??μενο να ε?ιβληθούν ?ρ???ιμα και ?ρέ??η για α??ήν ?ην έννοια. «

» ? δ?ναμική α??ή είναι α?αραί?η?η για να βοηθή?ει ?ο?? εμ??ρο?? για να ??νε?ί?ε?ε λει?ο?ργούν και δημιο?ργούν θέ?ει? εργα?ία?, α?ού για α??ού? η ?ολι?ική ?ο? CFSE α?ο?ελεί βα?ική ?ρο???θε?η για ?ην ????ή ?ρο??α?ία ??ν ??αλλήλ?ν ?ο??, ?ηρ?ν?α? ?αράλληλα ?ο ν?μο », κα?έληξε.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%