?ι ε?αιρείε? α?? ?ην ???ανία και ?η ?α?ινική ?μερική θα ??ζη?ή?ο?ν ?ι? ?ροκλή?ει? ??ην ή?ειρο

Περι????εροι α?? 40 ι??ανικέ? και λα?ινοαμερικανικέ? ε?αιρείε? θα ??ναν?ηθούν αύριο ??ο ??ρο?μ Latibex για να ??ζη?ή?ο?ν ?ι? ?ροκλή?ει? και ?ι? ε?καιρίε? ??ην ?μερική, καθ?? και ?ι? ?ροο??ικέ? ?ην αγορά και ?ο ?ρα?εζικ?, ακίνη?ο και ενεργειακ? μον?έλο.

?αδρί?η, 22 Νοεμβρίο? (EFE) .- Περι????εροι α?? 40 ι??ανικέ? και λα?ινοαμερικανικέ? ε?αιρείε? θα ??ναν?ηθούν αύριο ??ο ??ρο?μ Latibex για να ??ζη?ή?ο?ν ?ι? ?ροκλή?ει? και ?ι? ε?καιρίε? ??ην ?μερική, καθ?? και και ?ι? ?ροο??ικέ? ?η? αγορά? και ??ν ?ρα?εζ?ν, ακινή??ν και ?ο μον?έλο ενέργεια?.

???ή η έκδο?η ?ο? δέκα?ο? ένα?ο? ?η? εκδήλ??η διοργαν?νε?αι α?? Bolsas y Mercados Españoles (BME) ??ο ?έγαρο ?αδρί?η Χρημα?ι??ήριο.

?ε ?ην ?αρο??ία ?ο? ι??ανού ??ο?ργού ?ξ??ερικ?ν και Σ?νεργα?ία?, Alfonso María Dastis θα καλύ?ο?ν μεγάλε? ι??ανικέ? ε?αιρείε?, καθ?? και 200 ε?ενδ??έ?, ??μβούλο?? και ενδιάμε?ο?? ?ρημα?ο?ι????ικού? οργανι?μού?.

Acciona, Axiare, BBVA, CAF, Cemex, ?μέρα, Ezentis, Φ??ικ? ?έριο, Grenergy, Iberdrola, Prosegur Prosegur με?ρη?ά, Repsol, Mapfre, NH Hotels, Sacyr, Banco Santander Brasil, T?CNICAS Reunidas και Telefonica, με?αξύ άλλ?ν ε?αιρεία?, θα ?αρακολο?θή?ο?ν ?ην εκδήλ??η.

Το ??νέδριο ανοίγει Latibex ??ρο?μ θα ?ρέ?ει να καθοδηγεί?αι α?? ?ην ?ροεδρία BME, Antonio Zoido, και ο ?ρ?εδρο? ?ο? ?δρύμα?ο? Santander, ?ν??νιο Escámez, ?ριν α?? μια ??ζή?η?η ??ρογγ?λή? ?ρα?έζη? ?ην ανάλ??η ?η? μακροοικονομική? κα?ά??α?η? ??η ?α?ινική ?μερική.

?α ??ζη?ηθούν, ε?ί?η?, ?ι? ?ροο??ικέ? ?ο? ?ομέα ?η? κα?ανάλ??η? ??ην ?εριο?ή, καθ?? και ?ι? ?ε?νολογικέ? ?ροκλή?ει? ?ο? ?ρημα?ο?ι????ικού ?ομέα, ιδί?? ?ο? «blockchain» ή ?η? «αλ??ίδα? μ?λοκ», και ?α νέα ε?ι?ειρημα?ικά μον?έλα ?ρά?εζα.

Την Παρα?κε?ή, η ??νεδρία?η θα αρ?ί?ει με ομιλία ?ο? ??ε?ικά με ?ι? ε?καιρίε? με?αξύ ?η? ???ανία? και ?η? ?α?ινική? ?μερική? α?? ?ον ?ρ?εδρο ?η? ??? Capital και ο ?ύν?ρο??? ?η? Invest Tech VC ?ραζιλία, Santiago Fernández. Σ?η ??νέ?εια, θα ??άρξει ένα ??ρο?μ για ?ι? ?ά?ει? ??ον ?ομέα ??ν ακινή??ν και μια ??ζή?η?η για ?ον ενεργειακ? ?ομέα, ?ροκειμένο? να ολοκληρ?θεί μια ??νάν?η?η με?αξύ εκ?ρο????ν δια?ορε?ικά ??ελέ?η ?ο? θα μοιράζον?αι ?ι? α???ει? ?ο?? ??ε?ικά με ?ι? ε?ενδύ?ει? ??η ?α?ινική ?μερική.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%