?ικ?ά α?ο?ελέ?μα?α ??ο άνοιγμα ??ν ?άρκ?ν ?η? Νο?ιοανα?ολική? ??ία?

?ι ?ρημα?ι??ηριακέ? αγορέ? ??η Νο?ιοανα?ολική ??ία άρ?ι?ε ?ήμερα ??ναν?ή?ει? με ?α ο?έλη ??η Σιγκα?ούρη, ?ην Τα?λάνδη και ?ο ?ιε?νάμ και ?ο κ?κκινο ??ην ?νδονη?ία, ?η ?αλαι?ία και ?ι? Φιλι??ίνε?.

??ανγκ?κ, 21 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?ι ?ρημα?ι??ηριακέ? αγορέ? ?η? Νο?ιοανα?ολική? ??ία? ξεκίνη?ε ?ήμερα ??ναν?ή?ει? με ?α ο?έλη ??η Σιγκα?ούρη, ?ην Τα?λάνδη και ?ο ?ιε?νάμ και ?ο κ?κκινο ??ην ?νδονη?ία, ?η ?αλαι?ία και ?ην Φιλι??ίνε?. Σ?η Σιγκα?ούρη, η αν?αλλαγή ??λε?ν-κρα??ν α?ξήθηκε κα?ά 32,85 μονάδε?, 0,97 ?οι? εκα??, και έβαλε ?ο δείκ?η Straits Times ?ε 3,419,44 ολ?κληρο.

Τζακάρ?α έ?ε?ε 20,38 μονάδε?, 0,34 ?οι? εκα??, και έθε?ε ?ον δείκ?η JCI ?ε 6,032.90 μονάδε?. Σ?η ?αλαι?ία, ?ο Χρημα?ι??ήριο ?η? ?ο?άλα ?ο?μ?ούρ έ?ε?ε 0,14 μονάδε?, ?ο 0, KLCI δείκ?η? ?ε 1,718,22 ακέραιο??. Σ?ην Τα?λάνδη, ?ο ?ρημα?ι??ήριο ?η? ??ανγκ?κ ?ρ??θε?ε 1,61 μονάδε?, 0,09 ?οι? εκα?? και έθε?ε ?ο δείκ?η SET ?ε 1,715,99 ακέραιο??.

?ο Χρημα?ι??ήριο ?η? ?ανίλα ??ο??ρη?ε 19,71 μονάδε?, 0,24% και κα?έβαλε ?ο ε?ιλεκ?ικ? PSEi ??α 8.302,27 ολ?κληρα. Σ?ο ?ιε?νάμ, ?ο Χρημα?ι??ήριο ?ο? Χο Τ?ι ?ιν α?ξήθηκε κα?ά 18,65 μονάδε? και έβαλε ?ο δείκ?η VN ??ο?? 922.20 ακέραιο??. ??ον α?ορά ?α νομί?μα?α ?η? ?εριο?ή?, οι ?ιμέ? ?ο?? ανά μονάδα δολαρίο? ?ο?οθε?ήθηκαν ??ο ?έλο? ?η? ημέρα?:

22,675.00 ?νδονη?ιακή Ρο??ία 13,534.00 Φιλι??ινέζικο ?έ?ο 50.82 Τα?λανδικ? μ?α? 32.82 ?αλαι?ιαν? δακ?ύλιο 4.14

?ολάριο ?η? Σιγκα?ούρη? 1.35.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%