Το ??ιμελη?ήριο ?η? ?νδούρα?-?ργεν?ινή? δημιο?ργεί?αι για ?ην ?ρο?θη?η ?ο? εμ?ορίο? και ??ν ??έ?ε?ν

? ?νδούρα και η ?ργεν?ινή δημιούργη?αν ?μ?ορικ? ??ιμελη?ήριο ?η? ?νδούρα?-?ργεν?ινή? ?ροκειμένο? να ?ρο?θή?ο?ν ?ι? ??έ?ει? και ?ο εμ??ριο με?αξύ ??ν δύο ??ρ?ν, ανέ?ερε ο Πρε?βε??ή? ?η? ?ργεν?ινή? ??ην Τεγκο??ιγκάλ?α, Χο?άν Χο?έ ?α??έλι.

Τεγκο??ιγκάλ?α, 20 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?νδούρα και η ?ργεν?ινή δημιούργη?ε ένα ?μ?ορικ? ??ιμελη?ήριο ?νδούρα?-?ργεν?ινή? για ?ην ?ρο?θη?η ??ν ??έ?ε?ν και ??ν ??ναλλαγ?ν με?αξύ ??ν δύο ??ρ?ν, η ?ργεν?ινή? ?ρε?βε??ή ??ην Τεγκο??ιγκάλ?α, Juan José Castelli.

«?έλο?με να ανακοιν??ει ?ην ε?ί?ημη ίδρ??η ?ο? Binational ??ιμελη?ηρίο? ?νδούρα?-?ργεν?ινή», δήλ??ε ο ?ργεν?ιν?? δι?λ?μά?η? ?ε εγκαινία?ε ??ην Τεγκο??ιγκάλ?α έναν ε?ι?ειρημα?ικ? γύρο ε?ι?ειρημα?ι?ν α?? ?ην ε?αρ?ία ?εν??ζα. ? δι?λ?μά?η? δήλ??ε ??ι η νέα ον???η?α θα ??μβάλει ??ην ??ν??η ?ο? εμ?ορίο? με?αξύ ??ν δύο έθνη, ?α ο?οία είναι ?ερί?ο? 54 εκα?ομμύρια δολάρια ?ο ?ρ?νο.

«??ή??ε ?ο?? ε?ι?ειρημα?ίε? ??ν δύο ??ρ?ν μα? μ?ορεί να είναι ?ρ????ο με ?ρ????ο α?ο?ελεί θεμελι?δε? ??οι?είο ??ναν?ηθούν, να ??ζη?ή?ο?ν και ε?ανεξέ?α?η ο ???ο? ??ο? διεξάγον?αι οι ε?ι?ειρημα?ικέ? δρα??ηρι??η?ε? είναι ο??ια??ική? ?ημα?ία? ??ον ε?ι?ειρημα?ικ? κ??μο », ανέ?ερε.

?ί?ε ε?ί?η? ??ι αναμένει ??ι ?ο ?νδούρα-?ργεν?ιν? ??ιμελη?ήριο θα γίνει" ένα? ??γκεκριμένο κανάλι ε?ικοιν?νία? "με?αξύ ??ν ε?ι?ειρημα?ι?ν ??ν δύο ??ρ?ν.

" Πι??εύο?με ??ι αναμ?ι?βή?η?α θα α?ο?ελέ?ει ένα βήμα ?ρο? ?ην κα?εύθ?ν?η ?ο? κεν?ρικού μα? ????ο?: ?ην ?εραι?έρ? ενί????η ??ν δε?μ?ν με?αξύ ??ν ??ρ?ν μα?, «ο ?ργεν?ιν?? ?ρέ?βη?.

?ί?ε ??ι δημιο?ργούν» ένα ?λαί?ιο αμοιβαία? εμ?ι??ο?ύνη? είναι να ?αρο??ιά?ει μία ??ρα ??ην άλλη «?ημει?νον?α? ??ι διε?ρύνο?ν ?ι? αγορέ?» εξαγ?γή ??ν α?ξάνε?αι και α?ο?ελε?μα?ικά είναι μια αναγκαι??η?α ?η? ??ιγμή? «

? ίδιο? εί?ε ??ι» η ?ρο??άθεια δεν είναι μ?νο ένα ??για?ί? ?ρειάζον?αι δύο για να ?ορέ?ο?ν ?αγκ? και εδ? είμα??ε οι κ?βερνή?ει? ?η? ?ργεν?ινή? και ?η? ?νδούρα ??νοδεύει ?ον ιδι??ικ? ?ομέα ??ι? ??ρε? μα? να ?ρο?εγγί?ει ?λο και ?ερι????ερο».

? ?ργεν?ιν?? δι?λ?μά?η? ??νι?ε ??ι ?ο εμ??ριο με?αξύ ?η? ?ίνα? και ?η? ?νδούρα? "Ω????ο, ο κ. Castelli ε?ε?ήμανε ??ι ?ο εμ??ριο με?αξύ ??ν δύο ??ρ?ν είναι ακ?μα κά?? α?? ?ο κοιν? μα? δ?ναμικ?, ?ο? θα ?ρο??αθή?ο?με να α?ξή?ο?με ?α ε??μενα ?ρ?νια ".

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%