? ?αλλία θέλει μια «??αθερή και ι???ρή» ?ερμανία να ?ρο??ρή?ει α?? κοινού

? ?ρ?εδρο? ?η? ?αλλία?, ?μμανο?ήλ ?ακρ?να, ??νέ?ι?ε μια ??νομιλία ?θε? ?ο βράδ? με ?η γερμανίδα καγκελάριο, ?ην ?νγκελα ?έρκελ, ??ην ο?οία διαβίβα?ε ?ην ε?ιθ?μία ?η? η ?ερμανία να ?αραμείνει «??αθερή και ι???ρή ".

? ?ρ?εδρο? ?η? ?αλλία?, ?μμανο?ήλ ?ακρ?ν, ??νέ?ι?ε μια ??νομιλία ?θε? ?ο βράδ? με ?η γερμανίδα καγκελάριο, ?ην ?νγκελα ?έρκελ, ??ην ο?οία διαβίβα?ε ?ην ε?ιθ?μία ?ο? ??ι η ?ερμανία δια?ηρούν «??αθερή και ι???ρή».

«?μεί?, ???ο για ?η ?ερμανία και για ?ην ??ρ??η, κύριο? ε?αίρο? μα? είναι ??αθερή και ι???ρή για να ?ρο??ρή?ο?με μαζί,» ?ηγέ? ?ήμερα, δήλ??ε Elysee.

Το μήν?μα έρ?ε?αι ?ε μια ε?ο?ή ?ο? οι δια?ραγμα?εύ?ει? ?η? ?έρκελ με ?ο?? ?ιλελεύθερο?? και ?ο?? Πρά?ινο?? για να ??ημα?ί?ο?ν κ?βέρνη?η ??να??ι?μού α?έ???αν. ???ή η κα?ά??α?η, ?ύμ??να με ?ην Προεδρία ?αλλικά "ενι??ύει μ?νο ?ην ανάγκη να αναλάβει η ?αλλία ?ρ??οβο?λίε? και να εργα??εί ??έρ εν?? ?ιλ?δοξο? ε?ρ??α?κού ??εδίο? ?ο ο?οίο θα ε?αρμ??ο?με με ?ο γερμανικ? μα? ε?αίρο."

Το Elysée ?νέ???ξε ??ι "εν ?? με?αξύ" η ?αλλία "θα ??νε?ί?ει να ??νεργάζε?αι με ?ι? γερμανικέ? αρ?έ?, α?ού η γερμανική εκ?ελε??ική εξο??ία εξακολο?θεί να ??έκε?αι". ?ε?ά ?ι? εκλογέ? ?η? 24η? Σε??εμβρίο? και με?ά οι Σο?ιαλδημοκρά?ε? αρνήθηκαν να ε?αναλάβο?ν ?ον μεγάλο ??να??ι?μ?, ?ο ?ριμερέ? ??ο?ργικ? ??μβούλιο ή?αν ο μ?νο? ?ύ?ο? ?ο? θα έδινε ??η ?έρκελ μια ??αθερή κοινοβο?λε??ική ?λειο?η?ία για ένα ?έ?αρ?ο ? αν?ι?ρ?εδρο? ?ο? Σο?ιαλδημοκρα?ικού ??μμα?ο? (RSP), Ralf Stegner, δήλ??ε ?ήμερα ??ι, δεδομένη? ?η? εναλλακ?ική? λύ?η? μια? μειο?η?ική? κ?βέρνη?η? ??? ?ην ηγε?ία ?η? ?έρκελ ή ?η? έκκλη?η? για νέα εκλογέ? ", οι νέε? εκλογέ? δεν θα ?ρέ?ει να ??γκαλούν?αι ??ρί? ?κέ?η, αλλά ού?ε ?ρέ?ει να ?ο?? ?οβ?μα??ε».

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%