? ?ού?κα ??ν ακινή??ν α?ειλεί ?ον ?ρα?εζικ? ?ομέα ?ο? ?αναδά, ?η? Σο?ηδία? και ?η? ????ραλία?

?ι ?ρά?εζε? ??ον ?αναδά, ?η Σο?ηδία και ?ην ????ραλία α?ειλούν?αι α?? ?ην ?ιθανή ????η ??ν ?ιμ?ν ??ν κα?οικι?ν εν??ει ?η? ?ού?κα? ??ν κα?οικι?ν ??ι? αν?ί??οι?ε? ??ρε? ?ο??. ?ργανι?μ?? Moody's.

- ?ι ?ρά?εζε? ?ο? ?αναδά, ?η? Σο?ηδία? και ?η? ????ραλία? α?ειλούν?αι α?? ?ην ενδε??μενη ????η ??ν ?ιμ?ν ?ο? ??ι?ιού ?ριν α?? ?η ?ού?κα ??ν ακινή??ν ??ην ?εριο?ή ?ο? Σίδνε? (????ραλία), ??ι? 20 Νοεμβρίο? (EFE) "Σε μια έκθε?η με ?ί?λο" Παγκ??μια ?ρα?εζική: η ?ιθανή ????η ?η? ?ιμή? ??ν κα?οικι?ν εμ?εριέ?ει ορι?μένο?? κινδύνο?? για ?ι? καναδικέ? ?ρά?εζε?, Σο?ηδοί και οι ????ραλοί, «ο οίκο? αξιολ?γη?η? ?ροειδο?οιεί ??ι η αξία ??ν νοικοκ?ρι?ν ??ι? ??ρε? α??έ? έ?ο?ν α?ξηθεί ?άν? α?? 16 ??να??ά έ?η.

?ε?αξύ ?ο? 2000 και ?ο? 2016, οι ?ιμέ? ?α ακίνη?α α?ξήθηκαν 144% ??η Σο?ηδία, 115% ??ον ?αναδά και 113% ??ην ????ραλία, εν? ?α ??εγα??ικά δάνεια αν?ι?ρο???εύο?ν ?ο 63% ??ν ?ρα?εζικ?ν δανεί?ν ??ην ????ραλία, ?ο 48% ??η Σο?ηδία και 39% ??ον ?αναδά.

? Moody's ?ροέβλε?ε ??ι η ??έγα?η θα ??νε?ί?ει να α?ξάνε?αι ??ο?? ε??μενο?? 12 και 18 μήνε? ??ον ?αναδά και ?ην ????ραλία, εν? ?α ?ροκα?αρκ?ικά ??οι?εία ??οδεικνύο?ν ??ι η ?ερί????η ?η? Σο?ηδία? μ?ορεί να έ?ει αρ?ί?ει να ?έ??ει. ? οργανι?μ?? ?ημει?νει ??ι, ?ε ?ερί????η μεί??η? ??ν ?ιμ?ν ??ν κα?οικι?ν, ?α μέ?ρα ?ρο??α?ία? ??ν ??μβά?ε?ν Τα ??εγα??ικά δάνεια και οι ?ρά?εζε? θα ?εριορί?ο?ν ?ιθανέ? α??λειε?. Ω????ο, οι ?ρά?εζε? ??ι? ??ρε? α??έ? εκ?ίθεν?αι ?ε ε?ι????ει? δε??έρα? ?άξη?, δήλ??ε ο αν?ι?ρ?εδρο? ?ε δήλ??η. Moody's, Louise Lundberg, ανα?ερ?μενο? ??ην οικονομική ε?ιβράδ?ν?η ?ο? θα ??νοδε???αν α?? ?ην ????η ??ν ?ιμ?ν και θα ε?ηρέαζε ?ιθανέ? αθε?ή?ει? ??ν κοιν?ν δανεί?ν. Σύμ??να με ?ον οργανι?μ?, οι ?ρά?εζε? διαθέ?ο?ν εργαλεία για να α?ορρο?ή?ο?ν ?ον αν?ίκ???ο ?η? ?ού?κα? ??ν ακινή??ν λ?γ? ?ο? "ι???ρού και ε?αρκού?" ε?ι?έδο? ?ο? ε?ι?έδο? κε?αλαιο?οίη?η? ?ο??, αν και οι ζημίε? Τα δάνεια θα α?ξηθούν ?ερι????ερο α?? μία εκα?ο??ιαία μονάδα ?ε 22% ??ον ?αναδά, ?ε 1,8% ??ην ????ραλία και ?ε 1,4% ??η Σο?ηδία.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%