Το ι??ανικ? εμ?ορικ? ε?ιμελη?ήριο έδ??ε βραβεία για αναγν?ρι?η ε?ι?ειρή?ε?ν

Το ???ανικ? ?μ?ορικ? ??ιμελη?ήριο ?η? Παραγο?άη? ?ρο?έ?ερε ?ήμερα ?ον βραβε?θέν?α ε?ι?ειρημα?ία ??ον ???αν? Javier Berruezo, ?ιε?θύνον?α Σύμβο?λο ?ο? ?μίλο? Byspania, ?ε μια εκδήλ??η ??ην ο?οία ο Guillermo ? Caballero, ιδιοκ?ή?η? ?η? Manufactura de Pilar, α?ονεμήθηκε για ?ην ε?αγγελμα?ική ?ο? ??αδιοδρομία.

Asunción, 17 Νοεμβρίο? (EFE) .- Το ι??ανικ? εμ?ορικ? ε?ιμελη?ήριο ?η? Παραγο?άη? ?αρο??ία?ε ?ήμερα ?ον ε?ι?ειρημα?ία ?ο? έ?ο?? βραβείο ??ον ???αν? Javier Berruezo, διε?θύν?ν ?ύμβο?λο? ?ο? ομίλο? Byspania, ?ε μια ?ράξη ??ην ο?οία ο Guillermo Caballero, ιδιοκ?ή?η? ?η? Manufactura de Pilar, α?ονεμήθηκε για ?ην ε?αγγελμα?ική ?ο? ??αδιοδρομία.

Berruezo, 39 ε??ν, ο ο?οίο? δεν ή?αν ?αρ?ν λ?γ? μια? ?ερί??α?η? οικογένεια, έγινε ο νε??ερο? νικη?έ? μέ?ρι ?ήμερα α?? ?η ?ο?λή, η ο?οία κάθε ?ρ?νο κάνει α??ή ?η διάκρι?η. λή?θηκε ????η

?ια ?ην ε?ιλογή ?α? η ε?έκ?α?η ?ο? ομίλο? ???ανία ??ην Παραγο?άη, ??ο? ε?αρμ???ηκε ?ριν α?? έξι ?ρ?νια με ε?ενδύ?ει? ?ε ακίνη?α, γα??ρονομία και ανα???ή. ? ομάδα αγ?ρα?ε ε?ί?η? έναν α?? ?ο?? ?έ??ερι? ?ύργο?? ?ο? World Trade ?έν?ρο (WTC), ?ο? βρί?κε?αι ??ο νέο οικονομικ? και εμ?ορικ? κέν?ρο ?η? Asunción, και διαθέ?ει δέκα εργο??ά?ια ?ο? μι?θ?νον?αι ?? ??ροι και γρα?εία για ?ημαν?ικέ? ε?ι?ειρή?ει? και ον???η?ε?.

?ε ?η ?ειρά ?ο?, ?ο διοικη?ικ? ??μβούλιο ?ο? ??ιμελη?ηρίο? Caballero αναγν?ρίζε?αι α?? ?ην ?ορεία ?η? ε?αιρεία? ?ο?, ?ο? ιδρύθηκε ?ριν α?? 87 ?ρ?νια ??ην ??λη ?η? Pilar, ?ο ?μήμα ?eembucú, και ??ι ?ο ?αρ?ν δημιο?ργεί ?ιλιάδε? άμε?ε? θέ?ει? εργα?ία? και είναι ο ηγέ?η? ??ην Παραγο?άη ??ον κλάδο ?η? βιομη?ανία? κλ???ο??αν?ο?ργία? ??ί?ι

? ε?αιρεία έ?ει ?ιλιάδε? θέ?ει? εργα?ία? άμε?η και έ?ει ε?ή?ιο κύκλο εργα?ι?ν 30 εκα?ομμ?ρί?ν δολαρί?ν.

? Caballero έγινε ο ?ρ??ο? ε?ι?ειρημα?ία? ?ο? έλαβε α??? ?ο βραβείο, ?? βραβείο για ?η ??αδιοδρομία ??αγγελμα?ία? ιδρύθηκε εκείνη ?ην ?ρονιά α?? ?ο ??ιμελη?ήριο. Σ?ην εκδήλ??η ??μμε?εί?αν ?αραγ?αλιανοί και ι??ανοί ε?ι?ειρημα?ίε? καθ?? και κ?βερνη?ικοί εκ?ρ????οι, ???? ο Υ?ο?ργ?? ?ργα?ία?, Guillermo Sosa.

? ε?ή?ια ??ι?ειρημα?ία? ?η? ονομα?ία? έ?ο?? είναι μία α?? ?ι? δρα??ηρι??η?ε? ?ο? ??ιμελη?ηρίο?, ?ο? ιδρύθηκε ?ριν α?? 41 ?ρ?νια ??ην Παραγο?άη ?? ενεργ? και α?ο?ελε?μα?ικ? ??ημα για να βοηθή?ει ?ην ανά???ξη ?η? ?ο εμ??ριο και ?ι? ε?ενδύ?ει? με?αξύ ?η? ???ανία? και ?η? Παραγο?άη?. Το ??ιμελη?ήριο έ?ει ??ο διοικη?ικ? ??μβούλιο ?ο? ηγέ?ε? ι??ανικέ? ε?αιρείε?, ??μ?εριλαμβανομέν?ν ??ν BBVA και Agencia Efe.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%