Το ?μ?ορικ? ??ιμελη?ήριο ?η? ?ίμα? ζη?ά α?? ?ο Περού να κα?αγγείλει ?ον ??ημεριν? για ένα νέο ?ιμολ?γιο

Το ?μ?ορικ? ??ιμελη?ήριο ?η? ?ίμα (CCL) ζή?η?ε α?? ?ην κ?βέρνη?η ?ο? Περού να κα?αγγείλει ?ε διεθνεί? ??οθέ?ει? ?ον ??ημεριν? για ?ην ε?ιβολή νέο? ??ρο? ??ι? ει?αγ?γέ? ?ο?, κο??ίζει 0,10 δολάρια ανά γραμμάριο για ?λα ?α εμ?ορεύμα?α ?ο? ει?έρ?ον?αι ??η ??ρα.

?ίμα, 17 Νοεμβρίο? (EFE) .- Το ?μ?ορικ? ??ιμελη?ήριο ?η? ?ίμα (CCL) ζή?η?ε α?? ?ην κ?βέρνη?η ?ο? Περού να κα?αγγείλει ?ε διεθνεί? ??οθέ?ει? ?ον ??ημεριν? για ?ην ε?ιβολή νέο? ??ρο? ??ι? ει?αγ?γέ? ??ι, ???? ??οδεικνύε?αι, ?ρο?θέ?ει 0,10 δολάρια ανά γραμμάριο ?ε ?λα ?α εμ?ορεύμα?α ?ο? ει?έρ?ον?αι ??η ??ρα α??ή. ? CCL δήλ??ε ?ε δήλ??η ??ι ο ??ρο? ?ο? ε?αρμ?ζει η ?θνική Υ?ηρε?ία Τελ?νεία ε?ηρεάζει «?οβαρή» Περού εξαγ?γέ?, κ?ρί?? γε?ργικά, ?ημικά, κλ???ο??αν?ο?ργικά, μέ?αλλα μη?ανική και ?α κεραμικά.

«??ι?λέον, ?ο ελεύθερο εμ??ριο ?αραβιάζει και ?η διακίνη?η ??ν εμ?ορε?μά??ν εν??? ?η? ?εριο?ή? «, δήλ??ε ο διε?θ?ν?ή? ?ο? ?ν??ι?ού?ο? για ?ην ?ρε?να και ?ην ?νά???ξη ?ξ??ερικού ?μ?ορίο? (Idexcam) ?η? CCL, Carlos Posada.

?ν και η κ?βέρνη?η ? ??ημεριν?? δικαιολ?γη?ε ?ο ?ιμολ?γιο ?? ?ρ??ο για ?ην ανάκ?η?η ?ο? κ???ο?? ?η? ?ελ?νειακή? ??ηρε?ία?, η Idexcam ?η? CCL θε?ρη?ε ??ι ο κύριο? ????ο? θα ή?αν να ??γκεν?ρ?θούν ??ηλ??ερα έ?οδα α?? ?ι? ει?αγ?γέ? ?ε μεί??η ??ν ε??δ?ν ?ο? ??ημερινού ?αμείο.

Σύμ??να με ?ην CCL, ένα ζε?γάρι ?α?ού??ια ?ο? ει?άγον?αι α?? ?ον ??ημεριν? α?οκ?ή?ει ?ροηγο?μέν?? 25.96 δολάρια κο??ίζει ??ρα $ 26.45, μια αύξη?η ?ο? «??ερβαίνει ?ιλιάδε? δολάρια, αν α??? ?ολλα?λα?ιάζε?αι ε?ί δέκα ή εκα?? ?α?ού??ια».

? Idexcam ??ενθύμι?ε ??ι α??ή ?η δα?μολογική Προ??ίθε?αι ?ε άλλα μέ?ρα ?ο? ε?αρμ???ηκαν α?? ?ι? αρ?έ? ?ο? ??ημερινού α?? ?ο 2013 και ?α ο?οία, κα?ά ?η γν?μη ?ο??, "α?ο?ελού?αν εμ??δια ??ο ελεύθερο εμ??ριο εν??? ?η? ?οιν??η?α? ??ν ?νδε?ν (CAN)", ε?αναλαμβαν?μενη ??μ?ερι?ορά ?ο? α?οδεικνύο?ν ?η μη ??μμ?ρ???η με ?ο?? καν?νε? ??ν ?νδε?ν «

» Πέρα?α λίγο ?ρ?νο για να ??νε?ί?ο?ν να ?ρη?ιμο?οιούν ?ην ομιλία αδελ?ική ??ρα ?ρη?ιμο?οιήθηκε ???ο ??ην ?ροηγούμενη κ?βέρνη?η και ?ράγμα ?ο? ?ήμαινε ?ην ?αθη?ικ??η?α ??ν αρ??ν μα? για ?η ??νε?ή κακο?οίη?η α?? ?η ??ρα ?ε βάρο? ??ν εξαγ?γέ?ν μα? «, ?ρ??θε?ε Posada.

Το 2015, ?ο ?κο?αδ?ρ ε?έβαλε ?ρο?αύξη?η ??ι? ει?αγ?γέ? ?η? α?? ?ην ?ολομβία και ?ο Περού, η ο?οία ??η ??νέ?εια ?ρο?ο?οιήθηκε για να α?ο?ελέ?ει εγγύη?η ??ο ?λαί?ιο ?ο? Παγκ??μιο? ?ργανι?μού ?μ?ορίο? (Π??), ?ργανο ?ο? α?έρρι?ε ?ο μέ?ρο, ???? ??ενθ?μίζει η CCL.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%