? εμ?ορική ??μ??νία με?αξύ ?κο?αδ?ρ και ?λ Σαλβαδ?ρ ?εθεί ?ε ι??ύ

? εμ?ορική ??μ??νία με?αξύ ?κο?αδ?ρ και ?λ Σαλβαδ?ρ ?έθηκε ?ε ι??ύ ?ήμερα και θα ε?ι?ρέ?ει ?ην εί?οδο νέ?ν ?ρο??ν??ν ?ο? ??ημερινού ?ε μια αγορά άν? ??ν έξι εκα?ομμ?ρί?ν κα?οίκ?ν, ανέ?εραν Υ?ο?ργείο ?ξ??ερικού ?μ?ορίο?.

?ί?ο, 16η Νοέμβρη (EFE) .- ? εμ?ορική ??μ??νία με?αξύ ?ο? ??ημερινού και ?ο? ?λ Σαλβαδ?ρ ?έθηκε ?ε ι??ύ ?ήμερα και θα ε?ι?ρέ?ει ?ην εί?οδο ??ν νέ?ν ?κο?αδ?ρ ?ρο??ν?α ?ε μια αγορά άν? ??ν έξι εκα?ομμ?ρί?ν οι κά?οικοι, ενημέρ??αν ?ο Υ?ο?ργείο ?ξ??ερικού ?μ?ορίο?.

?ε?αξύ ??ν ?ρο??ν??ν ?ο? εξάγον?αι ??ο ?λ Σαλβαδ?ρ και ?α ο?οία ε???ελούν?αι ??ν ?ρο?ιμή?ε?ν είναι ??γεία και κα?α?ύκ?ε?, δέρμα?α και δέρμα?α, μ?ο?κάλια, καθί?μα?α ?ο?αλέ?α? και καλύμμα?α, άνθη και μ?ο?μ?ούκια ανθέ?ν, με?αξύ άλλ?ν, εξήγη?ε ?ε μια δήλ??η.

??ι?λέον, ο ??ημεριν?? είναι ο κύριο? ?ρομηθε??ή? ??ν κα??ίμ?ν και κο?ζίνε? ε?ι?ρα?έζια ??μ?ε?? η ??ημεριν?? θα ε???εληθεί α?? δα?μολογικέ? ?ρο?ιμή?ει? για 207 ?ρο??ν?α, εκ ??ν ο?οί?ν ?α 50 αν?ι??οι?ούν ??ον γε?ργικ? ?ομέα και ?α 157 ??α βιομη?ανικά ?ρο??ν?α.

? ??μ??νία θα ε?ι?ρέ?ει 161 ?ρο??ν?α α?? ?ον ??ημεριν? να ει?έλθο?ν ??ην αγορά ?ο? Σαλβαδ?ρ ??ρί? να ?ληρ??ο?ν ένα ?ιμολ?γιο, 200 ?ρο??ν?α θα ε???εληθούν α?? μια άμε?η μεί??η δα?μ?ν, μ?νο ?ρία ?ρο??ν?α θα ?ορολογηθούν ?ρία ?ρ?νια και ?έ??ερα ?ρο??ν?α ?ε ?έν?ε ?ρ?νια ?ροοδε??ικά, ?ρ??θε?ε. Σύμ??να με ?ο Υ?ο?ργείο, με α??ή ?η ??μ??νία, ο ??ημεριν?? κα?ά?ερε να ?ρο??α?εύ?ει ε?αί?θη?ο?? ?ομεί? ?η? ??ρα?, ???? ζά?αρη, ?α κλ???ο??αν?ο?ργικά ?ρο??ν?α και ?α είδη ένδ??η?, έκανε ε?ί?η? ιδιαί?ερη έμ?α?η ??ι? μικρέ? μονάδε? ?αραγ?γή?, ??ν μειονο?ή??ν ??ν ε?ι?ειρή?ε?ν, ?ολύ μικρ?ν, μικρ?ν και με?αί?ν ε?ι?ειρή?ε?ν, καθ?? και ?ην έν?αξη ?η?

? εν??μά???η, μέ?? διμερ?ν ??ναλλαγ?ν, ?οιο?ικ?ν αγαθ?ν με ?ρο??ιθέμενη αξία ?ο? θα εγγ??ν?αι ?η ???ική κληρονομιά και ?η ?ρή?η ?ε?νολογι?ν θα ?ρο?θηθεί. καθαρ?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%