? ??Τ: οι αγορέ? δεν ?ρέ?ει να ?εριμένο?ν νέε? α?ξή?ει? ??ι? αγορέ? ?ρε?ν

? ??ρ??α?κή ?εν?ρική Τρά?εζα (??Τ), μέλο? ?η? ?κ?ελε??ική? ??ι?ρο?ή? Yves Mersch, δήλ??ε ?ήμερα ??ι οι αγορέ? δεν ?ρέ?ει να αναμένο?ν ?εραι?έρ? αύξη?η ??ν αγορ?ν ?ρέο?? ?η? οικονομική? ον???η?α? ??αν ?ο ?ρ?γραμμα ολοκληρ?νο?ν και ?ονίζο?ν ??ι α??? θα ??αμα?ή?ει ??αδιακά ?ην ίδια ??ιγμή ?ο? ο ?ληθ?ρι?μ?? θα α?ξηθεί.

Φρανκ?ούρ?η (?ερμανία), 16 Νοεμβρίο? (EFE) .- Το μέλο? ?η? ?κ?ελε??ική? ??ι?ρο?ή? ?η? ??ρ??α?κή? ?εν?ρική? Τρά?εζα? (??Τ) Yves Mersch δήλ??ε ?ήμερα ??ι οι αγορέ? δεν ?ρέ?ει να αναμένο?ν ?εραι?έρ? αύξη?η ??ν αγορ?ν ?ο ?ρέο? ?η? ον???η?α?, ??αν ?ελει?νει ?ο ?ρ?γραμμα και ??νι?ε ??ι α??? θα α?ο?ύρει ??αδιακά, εν? αύξη?η ?ο? ?ληθ?ρι?μού.

Σε ??νέν?ε?ξή ?ο? ??ο αμερικανικ? ?ηλεο??ικ? κανάλι Το CNBC, Mersch, δήλ??ε ε?ί?η? ??ι «κανεί? δεν θα ή?αν ?ολύ έκ?ληκ?ο?» αν η ??Τ αναθε?ρη?ε ελα?ρ?? ?ι? ?ροβλέ?ει? ?η? για ανά???ξη ξανά κα?ά ?ην ε??μενη ??νεδρία?η ?ο? ?ιοικη?ικού ?η? Σ?μβο?λίο? ??ι? 14 ?αρ?ίο?. ?εκέμβριο.

? ??Τ ??μ??νη?ε ?ον ?κ??βριο να μει??ει κα?ά ?ο ήμι?? ?ι? αγορέ? ?ρέο?? ?η? και να ε?εκ?είνει ?ο?? ?ο?λά?ι??ον μέ?ρι ?ον Σε??έμβριο ?ο? 2018, αλλά ά?η?ε ανοικ?? ?ο ε?ιλογή να ?α α?ξή?ει ξανά, αν η η οικονομική κα?ά??α?η ε?ιδειν?θηκε. "??? ?η ?ημερινή ?κο?ιά, δεν ?εριμέν? α?? ?ι? αγορέ? να κάνο?ν ?ο ????? ?ράγμα ?ο? ?ροβλέ?ει ?ην αύξη?η ??ν αγορ?ν ομολ?γ?ν μα? ??ο ?έλο? ?ο? ?ρογράμμα?ο?" ?ί?ε ??ι ?ο ?ο?ξεμβούργο ??ρ??α?κή ??έλε?ο? ?ρά?εζα?.

Mersch Σημει?νε?αι, ε?ί?η?, ??ι η μεί??η ?ρ?βλε?η για ?ον ?ληθ?ρι?μ? για ?ο ?έλο? ?ο? 2017 και ?ο?? ?ρ??ο?? μήνε? ?ο? 2018 «θα είναι λιγ??ερο δήλ??ε ?ι θα μ?ορού?ε να ?οβ??αν εκείνη ?ην ε?ο?ή ». ?α?ά ?η ??νεδρία?η ?ο? Σε??εμβρίο?, ?ο ?ιοικη?ικ? Σ?μβούλιο ?η? ??Τ δια?ήρη?ε ?ην ?ρ?βλε?η για ?ον ?ληθ?ρι?μ? για ?ο ?ρέ?ον έ?ο? ??ο 1,5% αλλά μεί??ε ?ο ένα δέκα?ο ??ν ?ροβλέ?ε?ν ?η? για ?ο 2018 και ?ο 2019 ?ε 1,2 και 1,5%, αν?ί??οι?α. ??ί?η?, αναθε?ρη?ε ελα?ρ?? ?ρο? ?α ?άν? ?ι? ?ροβλέ?ει? ?η? για ?ην οικονομική ανά???ξη έ?? 2,2% για ?ο ?ρέ?ον έ?ο? και 1,8% μέ?ρι ?ο 2018.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%