?ίνα: ? ?ενεζο?έλα έ?ει "αξιο?ι??ία" και έ?ει με?α?ρέ?ει ?ι? ??ο??έ?ει? ?ε "γεγον??α"

?ίνα δήλ??ε ?ήμερα ??ι η ??μ??νία ?ο? ε?ι?εύ?θηκε με?αξύ ??ν κ?βερνή?ε?ν ?η? ?ενεζο?έλα? και ?η? Ρ??ία? για ?ην αναδιάρθρ??η ?ο? ?ρέο?? ?αράκα? δεί?νει «αξιο?ι??ία» και ??ι η κ?βέρνη?η ?η? ?ενεζο?έλα? έ?ει έκανε ?ι? ??ο??έ?ει? ?ο? "?ε ?ράξει?".

Πεκίνο, 16 Νοέμβρη (EFE) .- η ?ίνα δήλ??ε ?ήμερα ??ι η ??μ??νία ?ο? ε?ι?εύ?θηκε με?αξύ ??ν κ?βερνή?ε?ν ?η? ?ενεζο?έλα? και ?η? Ρ??ία? για ?ην αναδιάρθρ??η ?ο? ?ρέο?? ?αράκα? δεί?νει «αξιο?ι??ία» και ??ι η "? κ?βέρνη?η ?η? ?ενεζο?έλα? έ?ει ??ο??εθεί να ?ληρ??ει ?ο ?ρέο? και έ?ει με?α?ρέ?ει ?α λ?για ?η? ?ε ?ράξει?", δήλ??ε ?ήμερα ένα? εκ?ρ????ο? ?η? ?ενεζο?έλα?. Το κινεζικ? Υ?ο?ργείο ?ξ??ερικ?ν, Geng Shuang, ?ε ??νέν?ε?ξη Τύ?ο?. "Πι??εύο?με ??ι η κ?βέρνη?η και οι άνθρ??οι ?η? ?ενεζο?έλα? έ?ο?ν ?ην αξιο?ι??ία να δια?ειρι??ούν ????ά ?ο ζή?ημα ?η? ο Geng α?έ??γε να α?αν?ή?ει με ?α?ήνεια ??ι? ερ??ή?ει? ??ε?ικά με ?ο εάν η ?ίνα δια?ραγμα?εύε?αι με ?ο ?αράκα? μια ?αρ?μοια αναδιάρθρ??η ?ο? ?ρέο?? ?η? ??ρα? ?η? ?α?ινική? ?μερική?. ?ο ο?οίο θα ανερ???αν ?ήμερα ?ε ?ερί?ο? 23.000 εκα?ομμύρια δολάρια. "?λ?ίζο?με ??ι ?α εμ?λεκ?μενα μέρη θα μ?ορέ?ο?ν να ε?ιλύ?ο?ν α??? ?ο θέμα μέ?? δια?ραγμα?εύ?ε?ν", δήλ??ε ο εκ?ρ????ο?, ο ο?οίο? Σημεί??ε ??ι "?ήμερα, η οικονομική ??νεργα?ία με?αξύ ?ίνα? και ?ενεζο?έλα? ??νε?ίζε?αι". ? Ρ??ία και η ?ενεζο?έλα ??έγρα?αν ?θε? ??μ??νία αναδιάρθρ??η? για ?ι? ?ληρ?μέ? ?ρε?ν ??η ????α. ?ενεζο?έλα? με α??ή ?η ??ρα (?ερί?ο? 3.150 ε?ρ?) οι ?ροι ?η? ο?οία? είναι εμ?ι??ε??ικά, αλλά θα ε?ι?ρέ?ει ?αράκα? κάνει ελά?ι??ε? ?ληρ?μέ? μέ?ρι ?ο 2026.

? ανακοίν??η ήρθε λίγε? ημέρε? με?ά ?ην κήρ?ξη ?ο? κρα?ικού ?ρέο?? ?η? ?ενεζο?έλα? ?ε καθε???? μερική? ανα??ολή? ?ληρ?μ?ν ("αθέ?η?η"), η α???α?η Standard & Poors (S & P) ανακοίν??ε α?? ?ο ?αράκα? ??ι δια?ραγμα?εύε?αι ?ην αναδιάρθρ??η ?ο? εξ??ερικού ?ρέο?? ?η?, ύ?ο?? ?ερί?ο? 150.000 εκα?ομμ?ρί?ν δολαρί?ν.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%