?να? ??άλληλο? α?ορρί??ε?αι ??η ?αλαι?ία με?ά α?? α?ο??ία δ?ο ?ιλιάδ?ν ημερ?ν εργα?ία?

?ι αρ?έ? ?η? ?αλαι?ία? διέκο?αν έναν ??άλληλο ?ο? ??ο?ργείο? Παιδεία? με?ά α?? ?ην α?ο??ία ?ο? α?? ?ην εργα?ία για ?ερί?ο? ενάμι?η ?ρ?νο, ?ύμ??να με ?ο?ικά ??? ?ην Τρί?η.

??ανγκ?κ, 16 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?ι αρ?έ? ?η? ?αλαι?ία? κα?έλ??αν έναν ??άλληλο ?ο? Υ?ο?ργείο? Παιδεία? α?ού α?ο??ίαζαν α?? ?ην εργα?ία ?ο?? για ??εδ?ν ?εν?έμι?ι ?ρ?νια, Τα ?ο?ικά μέ?α ενημέρ??η? ανέ?εραν ?ήμερα. ? ??ο?ργ?? Παιδεία? Mahdzir Khalid εί?ε ??ι η ???θε?η ??νέβη ?ε ??ολείο ?ε αγρο?ική ?εριο?ή ??ο? ο εργαζ?μενο? ??αμά?η?ε να ?αρε?ρί?κε?αι ?ε 2 002. ημέρε?.

"?εν γν?ρίζο?με ?οιο ή?αν ?ο ?ρ?βλημα, ο ?κηνοθέ?η? ?ρο??άθη?ε για ?ρ?νια να ?εί?ει ?ον ??άλληλο να ?άει ??η δο?λειά", ανέ?ερε ο ??ο?ργ??, ?ύμ??να με ?ην ?ηλε?ρα?η Channel News ??ία. ? Khalid δεν διε?κρίνι?ε αν ο ??άλληλο? ή?αν δά?καλο? ή δια?ειρι??ή? ??ολείο? και ?αραδέ??ηκε ??ι η α?ο??ία είναι ?ρ?βλημα ??α αγρο?ικά ??ολεία ??ο? οι εργαζ?μενοι ?ρειάζον?αι μερικέ? ?ορέ? Σκά?ο?, α??οκίνη?ο και ?αξίδι ?ρε? για να ??ά?ε?ε εκεί.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%