Το δολάριο ανεβαίνει έναν?ι ?ο? ε?ρ? και ?ελει?νει με άλλα νομί?μα?α

Το δολάριο ?Π? ?ρο??ρη?ε ελα?ρ?? έναν?ι ?ο? ε?ρ? και ??μ?ερι?έρθηκε αναμεμειγμένα με άλλα νομί?μα?α, ?ε μια άνι?η ??μ?ερι?ορά ?ο? ??νδέε?αι με ?ην αβεβαι??η?α ??ε?ικά με ?η ?ορολογική με?αρρύθμι?η.

? Νέα Υ?ρκη, 15 Νοεμβρίο? (EFE) .- Το δολάριο ?Π? ?ρο??ρη?ε ελα?ρ?? έναν?ι ?ο? ε?ρ? και ??μ?ερι?έρθηκε αναμεμειγμένα με άλλα νομί?μα?α, ?ε μια άνι?η ??μ?ερι?ορά ?ο? ??νδέε?αι με ?ην αβεβαι??η?α ??ε?ικά με δημο?ιονομική με?αρρύθμι?η. Σ?ο ?έλο? ?η? ??ν?δο? ??ι? ?ρημα?ο?ι????ικέ? αγορέ? ??η Νέα Υ?ρκη, ένα δολάριο άλλαξε ?ε 0,8481 ε?ρ?, ?ε ?ύγκρι?η με 0,8476 ε?ρ? ?ην ?ροηγούμενη ημέρα και για ένα ε?ρ? ή?αν ?ληρ?νο?ν $ 1,1791 ?ήμερα. Το αμερικανικ? ν?μι?μα ??ο?ιμήθηκε έναν?ι ?ο? ια??νικού νομί?μα?ο?, με μια αλλαγή 112,87 γιέν ανά δολάριο και έναν?ι ?η? λίρα? ??ερλίνα? και ?ο? ελβε?ικού ?ράγκο?, αν και ?ρο??ρη?ε έναν?ι ?ο? καναδικού δολαρίο? και ?ο? μεξικανικού ?ε?ού. ?ι αγορέ? αναμένο?ν ?η νομοθε?ική ?ορεία ??ι η ?ορολογική με?αρρύθμι?η ?ο? ?ρο?θεί ο ?ε?κ?? ?ίκο? και ο ?ρ??ο? με ?ον ο?οίο ??μβιβάζον?αι οι δια?ορέ? ??ν Ρε?ο?μ?λικάν?ν με?αξύ ??ν δημοκρα?ικ?ν έργ?ν ?η? ?ο?λή? ??ν ?ν?ι?ρο????ν και ?η? ?ερο??ία?. ?ι δια?ραγμα?εύ?ει? α??έ? κάνο?ν ?ο?? αναλ??έ? να ?οβούν?αι ??ι μ?ορεί να δια??έλλον?αι ?ερι????ερο α?? α??? ?ο ?κέ??ηκε, α??? ?ο? δημιο?ργεί αβεβαι??η?α ??ι? αγορέ?.

Το δολάριο ?ελεί??ε ???? α??? μ?ρο??ά α?? ?α κ?ρι??ερα νομί?μα?α:

?????? Ν???Σ??ΤΩΝ ΠΡ????Υ??Ν?

------ ------ --------

EURO / DOLLAR 1,1791 1, 0.7593 0.7596

USD / CHF 0.9885 0.9893

DOLLAR / δολαρίο? ?αναδά 1,2766 1,2731

δολαρίο? / ?έ?ο

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%