??ο??ναρμολογή??ε ??ον ??ημεριν? μια ?αράνομη ομάδα ?ο? ει?ήλθε ??ο λαθρεμ??ριο α?? ?ο Περού

Σ?νολικά δεκα?ρία ά?ομα, ??μ?εριλαμβανομέν?ν ??ν ??αλλήλ?ν ?ο? Υ?ο?ργείο? ?ε?ργία? και ??ηνο?ρο?ία? (MAG) ?ο? ??ημερινού, ??νελή?θη?αν ??ο ?λαί?ιο ε?ι?είρη?η? κα?ά ?η? ?αράνομη? διακίνη?η? εμ?ορε?μά??ν α?? ?ο Περού, ανέ?ερε ?ήμερα ?ο Υ?ο?ργείο ????ερικ?ν ?ο? ?κο?αδ?ρ.

?ί?ο, 15 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?να ?ύνολο δεκα?ρι?ν ανθρ???ν, με?αξύ ??ν ο?οί?ν αξι?μα?ού?οι ?ο? ??ο?ργείο? ?ε?ργία? και ??ηνο?ρο?ία? (MAG) ?ο? ??ημερινού, ??νελή?θη?αν ??ο ?λαί?ιο μια? ?ράξη? κα?ά ?ο ?αράνομο εμ??ριο εμ?ορε?μά??ν α?? ?ο Περού, ανέ?ερε ?ήμερα ?ο ??ο?ργείο ????ερικ?ν ?ο? ?κο?αδ?ρ. Σ?ην ε?ι?είρη?η ?ο? ονομάζε?αι "Fortaleza 194", η ο?οία ανα??ύ?θηκε ?ήμερα ?ο ?ρ?ί ?ρίμηνη έρε?να, ε?έδραμαν 15 ακίνη?α.

Σε δήλ??ή ?ο?, ανέ?ερε ?ο ??ο?ργείο ?ε εγκλημα?ική οργάν??η, «α?ιερ?μένη ??ο έγκλημα ?η? λαθρεμ?ορία?,» ?εριλαμβάνον?αι οι ??άλληλοι ?ο? MAG, ο ο?οίο?, με ?ην ?αράνομη ?ρή?η ?ο? Πι??ο?οιη?ικού Προέλε??η? ?ινη?ο?οίη?η? ?ε?ργικ?ν Προ??ν??ν, νομιμο?οίη?ε ?α λαθραία ?ρο??ν?α. λαθρεμ?ορίο? ?ο? ει?άγον?αι α?? μη εξο??ιοδο?ημένη βήμα?α ν??ια ?ύνορα, δήλ??ε ο ??ο?ργ?? ????ερικ?ν César Navas, ο ο?οίο? ε?ανέλαβε ?ην ?ολι?ική ?η? «μηδενική? ανο?ή?» ?ο? οργαν?μένο? εγκλήμα?ο? και η δια?θορά ??α κρα?ικά ?ργανα. ?ε?αξύ ??ν ??οι?εί?ν ?ο? ??γκεν?ρ?θηκαν ??ην ε?ι?είρη?η, ?ο? ανα??ύ?θηκαν ??ι? ?εριο?έ? Loja, Zapotillo και Metropolitan ?ο? Quito, ??άρ?ο?ν δύο ??ροβ?λα ??λα, 72 ??ρομα?ικά δια?ορε?ικού διαμε?ρήμα?ο?, οκ?? ο?ήμα?α και δύο μο?ο?ικλέ?ε?, με?αξύ άλλ?ν, ανέ?ερε ?ο ??ο?ργείο ?ε δήλ??η.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%