?ι ?ολι?ικοί ?ομεί? θα ζη?ή?ο?ν με διαμαρ??ρία ?ην ?αραί?η?η ?ο? ?ροέδρο? ?η? ?ο?α?εμάλα?

?ιά?οροι ?ομεί? ?η? κοιν?νία? ??ν ?ολι??ν ?ο? εν?νο?ν ?η Σ?νέλε??η ??ν Πολι??ν κα?ά ?η? δια?θορά? και ?η? α?ιμ?ρη?ία? ?η? ?ο?α?εμάλα? θα ζη?ή?ο?ν α??ή ?ην Πέμ??η, με διαμαρ??ρίε? ?ο? καλούν?αι ??ι? ?λα?είε? ?η? ??ρα?, ?ην ?αραί?η?η ?ο? ?ροέδρο?, Jimmy Morales, και 112 βο?λε???ν ??ο ?ογκρέ?ο για να ?ο?? θε?ρή?ο?ν "διε?θαρμένο??".

?ο?α?εμάλα, 15 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?ιά?οροι ?ομεί? ?η? κοιν?νία? ??ν ?ολι??ν ?ο? εν?θηκαν ??η Σ?νέλε??η ??ν Πολι??ν κα?ά ?η? ?ια?θορά? και ?η? ??ιμ?ρη?ία? ?η? ?ο?α?εμάλα? θα ζη?ή?ο?ν α??ή ?ην Πέμ??η, με διαμαρ??ρίε? ??γκλήθηκε ??ο?? δρ?μο?? ?η? ??ρα?, ?ην ?αραί?η?η ?ο? ?ροέδρο? Τζίμι ?οράλε?, και 112 μέλη ?ο? ?ογκρέ?ο? ?? «διε?θαρμένη».

? Σ?νέλε??η, ?ο? α?ο?ελεί?αι α?? ?ι? οργαν??ει? κοιν?νικ?ν, αγρο?ικ?ν, ιθαγεν?ν, ακαδημα?κ?ν, ??νδικαλι??ικ?ν οργαν??ε?ν, γ?ναικ?ν, ??νε?αιρι?μ?ν και ?ανε?ι??ημιακ?ν ?οι?η??ν, ??εδιάζει να διεξάγει διαδηλ??ει? ??ι? ?λα?είε? ?ο? Σ?ην ?ρ??εύο??α, η ε?ίδειξη θα ?ραγμα?ο?οιηθεί α?? ?ι? 12:00 ?ο?ική ?ρα (18:00 GMT) ??α ?ερί??ρα ?ο? ?ογκρέ?ο?, για να ζη?ή?ει ?ην ?αραί?η?η 112 α?? ?ο?? 158 βο?λε??έ?, ?ύμ??να με διοργαν??έ? ?η? διαδήλ??η?.

?κ??? α?? ζη??ν?α? ?ην ?αραί?η?η ?ο? ?οράλε?, οι κοιν?νικοί ?ομεί? θα α?αι?ή?ει με?αρρ?θμί?ει? για ?ον εκλογικ? ν?μο και ?α ?ολι?ικά κ?μμα?α, και ?έλο? για ?ην έξ??η ?ι α????θονε? και αγρο??ν ??ι? οικογένειε? ?η? ??αίθρο?.

?ι διαμαρ??ρίε? ξεκίνη?αν ??ο?? δρ?μο?? α?? ?ον ??ρίλιο ?ο? 2015, ??αν η ?ι?αγγελία και η ?ιεθνή? ??ι?ρο?ή κα?ά ? α?ιμ?ρη?ία ??η ?ο?α?εμάλα (CICIG) α?ο??ναρμολογηθεί ?ο δίκ??ο ?η? ?ελ?νειακή? α?ά?η? είναι γν???ή ?? «The Line».

? έρε?να α??ή κ???ι?ε ??ην κ?βέρνη?η ???ε ?ρ?εδρο? ??ο Πέρε? ?ολίνα, ο ο?οίο? μαζί με ?ον ?ν?ι?ρ?εδρο ?ο? Roxana Baldetti ?ο? δι?κον?αι για δια?θορά και ?ελεί ??? κρά?η?η.

??? ???ε CICIG και η ?οινική δί?ξη έ?ει ??ά?ει ?άν? α?? μια ν?ο?ζίνα δίκ??α εγκλημα?ίε? ??η ?ο?α?εμάλα.

? ίδιο? ο ?ρ?εδρο? ?οράλε? κα?ήγγειλε για ?αράνομη εκλογική ?ρημα?οδ??η?η, αλλά η διαδικα?ία ή?αν ανε?ι???ή? μομ?ή? ??ο ?ογκρέ?ο ?ο? ?ον κρά?η?ε ?ην α??λία.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%