?ι ?ερι????ερε? αν?αλλαγέ? ?η? Νο?ιοανα?ολική? ??ία? ανοίγο?ν με α??λειε?

?ι ?ρημα?ι??ηριακέ? αγορέ? ??η Νο?ιοανα?ολική ??ία άρ?ι?ε ?ην ημέρα δια?ραγμά?ε??η? ?ήμερα με α??λειε? ??ι? ?ερι????ερε? αίθο??ε? ??ναλλαγ?ν, εκ??? α?? ?η ?αλαι?ία και ?ην ?νδονη?ία, η ο?οία άνοιξε με κέρδη.

??ανγκ?κ, 15 Νοεμβρίο? (EFE) .- Τα ?ρημα?ι??ήρια ?η? Νο?ιοανα?ολική? ??ία? άρ?ι?αν ?ήμερα ?ο ?ρημα?ι??ήριο με α??λειε? ??α ?ερι????ερα ?άρκα, εκ??? α?? ?η ?αλαι?ία και ?ην ?νδονη?ία, ?α ο?οία άνοιξε με κέρδη.

Σ?η Σιγκα?ούρη, ?ο Χρημα?ι??ήριο ?η? ??λη?-κρά?ο?? έ?α?ε 11,53 μονάδε?, 0,34 ?οι? εκα??, και ο δείκ?η? Straits Times διαμορ??θηκε ?ε 3,387.56 μονάδε?.

Σ?ην Τα?λάνδη, ?ο Χρημα?ι??ήριο ?η? ??ανγκ?κ ??ο??ρη?ε 2,99 μονάδε?, ή 0,18 ?οι? εκα??, και ο δείκ?η? SET ξεκίνη?ε ??ι? 1.699,64 μονάδε?.

Σιγκα?ούρη? ?ολάριο 1.359

Πέ?ο Φιλι??ίν?ν 51,228

ινδονη?ιακή ρο??ία 13.546 4,184

Τα?λάνδη? Bat 33,055

?ιε?νάμ Dong 22,456.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%