? ?αβρ?? λέει ??ι ?λοι οι ??ρε? ?η? Mercosur θέλο?ν να ??νεργα??ούν με ?ην ??ρα?ια?ική ?ν??η

? Ρ??ο? ??ο?ργ?? ?ξ??ερικ?ν Σεργκέι ?αβρ?? δήλ??ε ??ο ??ακού ??ι ?λε? οι ??ρε? μέλη ?η? Mercosur, καθ?? και άλλε? ??ρε? ?η? ?α?ινική? ?μερική?, «ο?ρά» για ?ην ??ενέ? ??μ??νίε? με ?ην ??ρα?ια?ική ?ικονομική ?ν??η (UEE) με ε?ικε?αλή? ?η Ρ??ία.

??ακού, ??ι? 20 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? Ρ??ο? ??ο?ργ?? ?ξ??ερικ?ν Σεργκέι ?αβρ?? δήλ??ε ??ο ??ακού ??ι ?λε? οι ??ρε? μέλη ?η? Mercosur, καθ?? και άλλε? ??ρε? ?η? ?εριο?ή? ?α?ινική ?μερική, "ο?ρά" για ?η ?ύνα?η ??μ??νι?ν με ?ην ??ρα?ια?ική ?ικονομική ?ν??η (???) με ε?ικε?αλή? ?η Ρ??ία. "??ο?με ήδη μια ?ειρά ??ρ?ν ?ο? θέλο?ν να κλεί?ο?ν ??μ??νίε? με ?ην ?ν??η Eurasian Economic, εί?ε ?ρ?κει?αι για ελεύθερο εμ??ριο εί?ε για ??νεργα?ία. ?ζερμ?α??ζάν ?ι?λ?μα?ική ?καδημία.

?α?ά ?η διάρκεια ?η? ε?ί?κε?ή? ?ο? ??η ????α ?ην ?ερα?μένη εβδομάδα, ο ??ο?ργ?? ?ξ??ερικ?ν ?η? ?ργεν?ινή?, Χ?ρ?ε Faurie, α?ο?ά?ι?ε να ?ρο?θή?ει ?η ??μ??νία με?αξύ ?η? Mercosur και ?η? Ρ??ία?, αλλά και να ανοίξει ?ην ??ρ?α ??ο διάλογο με?αξύ ?η? Mercosur και ?η? UEE, με ε?ικε?αλή? ?ον ????α και ?εριλάμβανε ε?ί?η? ?ο ?αζακ??άν, ?ο ?ιργι??άν, η ?ρμενία και ?η ?ε?κορ??ία.

Το ?οινή? ?γορά? ?ο? Ν??ο? (Mercosur) είναι ?ο? α?ο?ελεί?αι α?? ?ην ?ργεν?ινή, ?η ?ραζιλία, ?ην ??ρο?γο?άη, ?ην Παραγο?άη και ?η ?ενεζο?έλα, αν και η ιδι??η?α ?ο? μέλο?? ?η? ?ελε??αία? α??ή? ??ρα? έ?ει ανα??αλεί α?? ?ον ?ύγο???ο ?ο? ?ρέ?ον?ο? έ?ο??.

?αβρ?? άρ?ι?ε ?ήμερα ?εριοδεία διήμερο ?ο ?ζερμ?α??ζάν και ?ην ?ρμενία κα?ά ?η διάρκεια ?η? ο?οία? θα ??ναν?ηθεί με ?ο?? ??ναδέλ?ο?? ?ο?. Elmar Mamediárov ?ζερμ?α??ζάν και ?ρμένιο Edvard Ναλμ?αν?ιάν

? ?ύγκρο??η με?αξύ ?ρμενία? και ?ζερμ?α??ζάν ο α??οα?οκαλούμενο? α?ο??ι??ική Ναγκ?ρνο-?αραμ?ά? ?ημοκρα?ία? θα είναι ένα α?? ?α κεν?ρικά θέμα?α ??ν ??νεδριά?ε?ν.

«?α ?ρο??αθή?ο?με να γν?ρίζο?με ?ού βρι?κ?μα??ε ??ον α?ορά ?ι? ?ρο??άθειε? για ?ην ε?ίλ??η ?η? ?ύγκρο??η? ?αραμ?ά? «, εί?ε ο ?αβρ?? ?ην ?ερα?μένη εβδομάδα ??ολιάζον?α? ?η δική ?εριοδεία ??ο Ν??ιο ?αύκα?ο.

? ?ύγκρο??η ?ο? Ναγκ?ρνο-?αραμ?ά? ?ρονολογεί?αι α?? ?ην ε?ο?ή ?η? ?ν??η? ??αν ?ο ?ζερμ?α??ζάν ε?ικρά?η?ε κ?ρί?? α?? ?ο?? ?ρμένιο?? και ζή?η?ε ?ην εν??μά???ή ?ο? ??η γει?ονική ?ρμενία, με?ά α?? ?ην ο?οία ξέ??α?ε ένα? ??λεμο? ?ο? ?ροκάλε?ε ?ερί?ο? 25.000 Σ?ο ?έλο? ??ν ??γκρού?ε?ν, οι αρμενικέ? δ?νάμει? ανέλαβαν ?ον έλεγ?ο ?ο? ?αραμ?ά? και κα?έλαβαν ε?ί?η? ?ερά??ια εδά?η ?ο? ?ζερμ?α??ζάν, ?α ο?οία ον?μα?αν «ζ?νε? α??αλεία?» και ε?έ?ρε?ε ?ην έν??η ?η? ?εριο?ή? με ?ην ?ρμενία. Το ?ζερμ?α??ζάν ζη?ά α?? ?ην ?ρμενία να εγκα?αλεί?ει ?α κα?ε??μενα εδά?η, ?α ο?οία α?ο?ελούν ?ερί?ο? ?ο 20% ?η? ??νολική? έκ?α?η? ?η? ??ρα?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%