Το ?δροηλεκ?ρικ? εργο??ά?ιο ?η? Itaipú εγκαινιάζει μονάδα ?αραγ?γή? βιοαερίο? για ?ην ?ρομήθεια ??ν ο?ημά??ν ?ο?

? ?δροηλεκ?ρικ?? ??αθμ?? ?η? Itaipu, ο ο?οίο? μοιράζε?αι η ?ραζιλία και η Παραγο?άη, εγκαινία?ε α??ή ?ην εβδομάδα ?ην ?ρ??η μονάδα ?αραγ?γή? βιομεθανίο?, ?ο? ?αράγε?αι με μείγμα ??ολειμμά??ν ?η? α?ο?έ?ε??η?, ??ολείμμα?α ?ρο?ίμ?ν και γρα?ιδιού, ???? ε?ιβεβαι?νε?αι ?ήμερα α?? ε?ί?ημε? ?ηγέ?.

Φοζ ν?ο ?γκο?α?ού (?ραζιλία) 22 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? Itaipu Υ??, ?ο? μοιράζον?αι ?η ?ραζιλία και ?ην Παραγο?άη, άνοιξε α??ή ?ην εβδομάδα ?ρ??η μονάδα ?αραγ?γή? ?η? ?αραγ?γή? βιομεθάνιο μείγμα ??ολειμμά??ν ?ο? ????ήμα?ο? α?ο?έ?ε??η?, ??ολείμμα?α ?ρο?ίμ?ν και γρα?ιδιού, ???? ε?ιβεβαι?νε?αι ?ήμερα α?? ε?ί?ημε? ?ηγέ?. ? μονάδα, βα??ι?μένη ?? ?έν?ρο ?αινο?ομία? ?λεκ?ρική? ?ινη?ικ??η?α? (CI-MES), μ?ορεί να ?αράγει 300 κ?βικά μέ?ρα βιομεθανίο? ημερη?ί??, αρκε?? για να ?αρέ?ει ?ερι????ερα α?? ?α 77 ο?ήμα?α ?ο? ?δροηλεκ?ρικού ???λο?. Το CI-MES είναι ?ο ??ο? ?αρέ?ον?αι ?α ο?ήμα?α ?ο? λει?ο?ργούν ??ο ?δροηλεκ?ρικ? εργο??ά?ιο, ?α ο?οία ?έ???αν ?η ?ε??έρα ?ο ι??ορικ? ρεκ?ρ ?αραγ?γή? 2.500 εκα?ομμ?ρί?ν μεγαβά?-?ρ?ν (MWh) ?????ρε??εί.

«??ο?με α?οβλή??ν ?ε άλλα έργα. ?ια ιδέα θα ή?αν ??ι Foz do Iguacu ?ήμαρ?ο? θα μ?ορού?ε να ?ο (βιοαέριο) ?ρη?ιμο?οιούν», δήλ??ε ο Πρ?εδρο? ?ιε?θ?ν?ή? Rodrigo Régis, ο ο?οίο? δήλ??ε ??ι αύξη?ε ε?ί?η? ?η δ?να???η?α να ?ρομηθεύ?ει ?α λε??ορεία ?ο? ?αξιδεύο?ν οι ?ο?ρί??ε? ??ο?? διά?ημο?? ?α?αρράκ?ε? ?ο? Iguaçu.

"Το έργο α??? καθι??ά ??γκρί?ιμο με ?, ?ι γίνε?αι ?ε ??ρε? ???? η ?ερμανία, η ????ρία, η ??αλία και άλλε? ?ολι?ικέ? ?ο? έ?ο?ν ?ρο??ρή?ει βιοαέριο «, δήλ??ε ο Régis.

? μονάδα βιοαερίο? ??εδιά??ηκε για να ?αμβάνο?ν 600 κιλά ??ολείμμα?α ?ρο??ν, ?λ?η? 1,5 ??ν?ν και 10 κ?βικά μέ?ρα ?ο? ????ήμα?ο? α?ο?έ?ε??η?.

??? δοκιμή? άνοιγμα, και 26.316 κ?βικά μέ?ρα ?ρη?ιμο?οιήθηκαν για να ?ο βιοαέριο, ?ο ο?οίο έ???ε 37,669 λί?ρα αιθαν?λη? και εμ??δι?ε ?ην εκ?ομ?ή 22,4 ??ν?ν αερί?ν θερμοκη?ίο?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%