? ι??ανική αερο?ορική ε?αιρεία Iberia ??ογρά?ει ??μ??νία με ?ην ?ρά?εζα ?η? ?ργεν?ινή? Banco Galicia

? Iberia και η Banco Galicia ??έγρα?αν ??μ??νία ?ο? θα ε?ι?ρέ?ει ??ο?? ?ελά?ε? α??ού ?ο? ?ρημα?ο?ι????ικού ιδρύμα?ο? ?η? ?ργεν?ινή? να έ?ο?ν ?ρ??βα?η ?ε ο?έλη α?? ?ην ι??ανική αερο?ορική ε?αιρεία.

? Iberia και η Banco Galicia ??έγρα?αν ??μ??νία ?ο? θα ε?ι?ρέ?ει ??ο?? ?ελά?ε? α??ού ?ο? ?ρημα?ο?ι????ικού ιδρύμα?ο? ?η? ?ργεν?ινή? να έ?ο?ν ?ρ??βα?η ?ε ο?έλη για να ?ε?ούν με ?ην αερο?ορική ε?αιρεία ???ανικά.

και οι δύο ε?αιρείε?, δήλ??ε ?ήμερα ?ε μια δήλ??η, μέ?? α??ή? ?η? ??νεργα?ία? οι ?ερί?ο? 1,1 εκα?ομμύρια ?ελά?ε? ?η? Banco ?αλικία ?ηρηθεί ?ο ?ρ?γραμμα ?ο? θέλ?! ??ορούν να εξαργ?ρ??ε?ε ?ο?? ??ν?ο?? Avios, ?ο ο?οίο είναι ?ο ε?ί?ημο ν?μι?μα ?ο? ?ρογράμμα?ο? Iberia Plus.

???ή η αν?αλλαγή θα ?ο?? δ??ει ?ρ??βα?η ??ι? ??ή?ει? ?η? Oneworld αερο?ορική ??μμα?ία, η ο?οία α?ο?ελεί μέρο? Iberia και άλλε? ??ηρε?ίε? ???? ξενοδο?εία και ενοικιά?ει? α??οκινή??ν. ???ή η ??μ??νία θα μα? ε?ι?ρέ?ει να ?ρο?ελκύ?ο?με ?ερι????ερο?? ?ελά?ε? ??ην ?ργεν?ινή, οι ο?οίοι θα μ?ορούν να ??γκεν?ρ?νο?ν ??ν?ο?? με ?ι? καθημερινέ? αγορέ? ?ο??. και ??η ??νέ?εια να ?α εξαργ?ρ??ε?ε για Avios ?ε?ούν ?ρο? ?ην ??ρ??η και ?ον ???λοι?ο κ??μο με ?ην Iberia, «δήλ??ε ο Marco Sansavini, εμ?ορικ?? διε?θ?ν?ή? ?η? Iberia.

?ν ?? με?αξύ, Germán Ghisoni, ε?ικε?αλή? ?η? ?ιανική? Τρα?εζική? ?η? Banco Galicia, ??νι?ε ??ι α??ή η ??μ??νία με ?ην Iberia ε?ι?ρέ?ει ??ο ?ρημα?ο?ι????ικ? ίδρ?μα «να βρει έναν βα?ικ? ε?αίρο με ?ον ο?οίο θα ??μ?ληρ??ει ?ην ?ρέ?ο??α ?ρο??ορά ?ο? Quiero!».

??εκ?είνο?με ?α ?ρια ?ο? ?ρογράμμα?ο? μα? και γίνο?με μια ?ιο ?ολύ?ιμη ε?ιλογή για εκείνο?? ?ο?? ?ελά?ε? ?ο? είναι ε?ί ?ο? ?αρ?ν?ο? ???νέ? ε?ιβά?ε? μια? αερο?ορική? ε?αιρεία? ", ανέ?ερε.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%