Το Home Depot κερδίζει 6.851 εκα?ομμύρια δολάρια μέ?ρι ?ον ?κ??βριο, 10,3% ?ερι????ερο

? Home Depot, η μεγαλύ?ερη αλ??ίδα κα?α??ημά??ν DIY και οικιακή? βελ?ί??η? ??ον κ??μο, κέρδι?ε $ 6.851 εκα?ομμύρια κα?ά ?ο?? ?ρ??ο?? εννέα μήνε? ?η? ?ρή?η? 2017, 10.3% ?ερι????ερο α?? ?, ?ην ίδια ?ερίοδο ?ο? ?ροηγούμενο? έ?ο??.

? Home Depot, η μεγαλύ?ερη αλ??ίδα κα?α??ημά??ν DIY και οικιακή? βελ?ί??η? ??ον κ??μο, κέρδι?ε 6.851 εκα?ομμύρια δολάρια κα?ά ?ο?? ?ρ??ο?? εννέα μήνε? ?ο? οικονομικού ?η? έ?ο?? 2017, 10,3% ?ερι????ερα ?ε ??έ?η με ?ην ίδια ?ερίοδο ?ο? ?ροηγούμενο? έ?ο??.

? ε?αιρεία ??λάν?α (Τζ?ρ?ζια) ?ημει?θούν με?αξύ ?ο? Φεβρο?αρίο? και ?ο? ?κ??βρίο?, ?α καθαρά κέρδη ανά με?ο?ή ??ν $ 5.76 για ?άν? α?? $ 5 ανά με?ο?ή ??ι? ίδιε? ημερομηνίε? ?η? ?ροηγούμενη? ?ρή?η?, ??αν ?ρειά??ηκε 6.213 εκα?ομμύρια δολάρια.

? κύκλο? εργα?ι?ν ?ο? Home Depot κα?ά ?ο?? ?ρ??ο?? εννέα μήνε? ?ο οικονομικ? έ?ο? ανήλθε ?ε 77,021 εκα?ομμύρια δολάρια, 6,4% ?ερι????ερο α?? έ?ο? ?ε έ?ο?, εν? ?ο κ???ο? κα?α?κε?ή? ??ν ?ρο??ν??ν ?η? α?ξήθηκε κα?ά 6,6% ??άνον?α? ?α 50,758 εκα?ομμύρια.

?να?ορικά με ?α α?ο?ελέ?μα?α ?ο? ?ρί?ο? ?ριμήνο?, ?α ο?οία έδ??αν ?ερι????ερη ?ρο?ο?ή ??ο?? αναλ??έ? ?ήμερα, κέρδι?αν 2.165 εκα?ομμύρια δολάρια (1,84 δολάρια ανά με?ο?ή), 10% ?ερι????ερα α?? ?α 1.969 εκα?ομμύρια ($ 1,60 ανά ?ί?λο) για ?ο?? ίδιο?? ?ρει? μήνε? ?ο? 2016. Τα έ?οδα ?η? ε?αιρεία? α?ξήθηκαν α?? ?ον ?ύγο???ο μέ?ρι ?ον ?κ??βριο κα?ά 8,1%, ?θάνον?α? ?α 25,026 εκα?ομμύρια ε?ρ?. δολάρια, εν? ?ο κ???ο? ?αραγ?γή? ??ν ?ρο??ν??ν ?ο?? α?ξήθηκαν 8,4% ??α 16,378 εκα?.

Home Depot βελ?ί??ε ε?ί?η? ?ην ?ρ?βλε?ή ?η? για ?ο ?έλο? ?ο? έ?ο?? και αναμένει να κλεί?ει ?ο ?ο οικονομικ? έ?ο? 2017 με αύξη?η ??ι? ??λή?ει? κα?ά 6,3%, βελ?ι?νον?α? ?αράλληλα ?ι? ?ροβλέ?ει? ?η? ??ο ?μήμα ?αρο??ν, καθ?? αναμένει ?ήμερα να κερδί?ει 7,36 δολάρια ανά με?ο?ή.

?α α?ο?ελέ?μα?α δεν έληξαν να ?είθο?ν ?ι? αγορέ? και οι με?ο?έ? ?ο?? μει?θηκαν κα?ά 0,60% με?ά ?ην έναρξη ?η? ?ρημα?ι??ηριακή? ??νάν?η?η?, αλλά ?????ρεύο?ν μια ι???ρή ανα?ίμη?η ?η? ?άξη? ?ο? 22,5% μέ?ρι ??ιγμή? έ?ο? ??ο Χρημα?ι??ήριο ?η? Νέα? Υ?ρκη? (NYSE).

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%