? ???ανία, η ?έμ??η ??ρα ?η? ??, ε???ελήθηκε ?ερι????ερο α?? ?ι? ε?ενδύ?ει? ?ο? EFSI

? ???ανία είναι η ?έμ??η ??ρα ??ην ??ρ??α?κή ?ν??η (??) ?ιο Unchained ?ε ??έ?η με ?ο ??Π, ?άρη ??ο ??ρ??α?κ? Ταμείο Σ?ρα?ηγικ?ν ??ενδύ?ε?ν (EFSI) ε?ενδύ?ει?, μ?νο ?ί?? Την ??θονία, ?η ?ο?λγαρία, ?ην ?λλάδα και ?ην Πορ?ογαλία, ???? ανα?έρει ?ήμερα η ??ρ??α?κή ??ι?ρο?ή (??).

?ρ?ξέλλε?, ??ι? 17 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? ???ανία είναι η ?έμ??η ??ρα ??ην ??ρ??α?κή ?ν??η (??) ?ιο Unchained ?ε ??έ?η με ?ο ??γ?Π για ?ι? ε?ενδύ?ει? ?η? μέ?? ?ο? ??ρ??α?κού Ταμείο? ??ενδύ?ε?ν Σ?ρα?ηγική (EFSI), μ?νο ?ί?? α?? ?ην ??θονία, ?η ?ο?λγαρία, ?ην ?λλάδα και ?ην Πορ?ογαλία, ???? ανα?έρει ?ήμερα η ??ρ??α?κή ??ι?ρο?ή.

Σε α??λ??ε? ?ιμέ?, η ???ανία ή?αν ?ο ?ρί?ο κρά?ο? μέ?ρι ?ο Νοέμβριο ?οιν??η?α μέλο? ?ο? ομίλο?, με?ά ?η ?αλλία και ?ην ??αλία, η μεγαλύ?ερη ?ρημα?οδ??η?η EFSI εί?ε λάβει ??νολικά 5.156 εκα?ομμύρια ε?ρ?.

??ον α?ορά ?ι? ε?ενδύ?ει? ?ο? ενεργο?οιεί?αι ?άρη ??ην Το ??ρ??α?κ? Ταμείο, ??ην ???ανία ανέρ?ον?αι ?ε 30,812 εκα?ομμύρια ε?ρ?, και ?άλι ?ο ?ρί?ο ??ηλ??ερο ?ο?ο??? με?αξύ ??ν ε?αίρ?ν ?η? ?? με?ά ?η ?αλλία και ?ην ??αλία.

?ν ?αρα?ηρή?ο?με ?α δεδομένα ?ο? ??ν?λο? με?ά ?ην ??νεδρία?η ?ο? ?ιοικη?ικού Σ?μβο?λίο? ?η? ??ρ??α?κή? Τρά?εζα? ??ενδύ?ε?ν (?Τ??) α??ή? ?η? εβδομάδα?, ?ο EFSI αναμένε?αι να ?ραγμα?ο?οιή?ει ε?ενδύ?ει? ύ?ο?? άν? ??ν 251.600 εκα?ομμ?ρί?ν ε?ρ?. ε?ρ?.

«?ε ??εδ?ν ?ο 80% ?η? αρ?ική? ε?ένδ??η? ????ο? 315.000 εκα?ομμύρια ε?ρ? έ?θα?ε, βλέ?ο?με ?α α??ά ο?έλη ?ο? ε?ενδ??ικού ??εδίο? κάθε μέρα», εί?ε ?ε μια ?ήλ??η ?ν?ι?ροέδρο? ?η? ??ι?ρο?ή? για ?ην ανά???ξη και ?ι? ε?ενδύ?ει?, Jyrki Katainen.

Το ?ύνολο έκλει?ε ??μ??νίε? με είκο?ι οκ?? κρά?η μέλη μέ?ρι ?ο ενδέκα?ο μήνα ?έ?ο? ?θά?ο?ν ?α 49.600 εκα?ομμύρια ε?ρ? και αναμένε?αι ??ι ?ερί?ο? 528.000 μικρομε?αίε? ε?ι?ειρή?ει? θα ε???εληθούν α?? ?ην καλύ?ερη ?ρ??βα?η ??η ?ρημα?οδ??η?η.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%