Το ?ριμηνιαίο Cisco ??ελεί?αι κα?ά 3% ??α 2.394 εκα?ομμύρια δολάρια

? αμερικανική ε?αιρεία ?ε?νολογία? Cisco ανακοίν??ε ?ήμερα ??ι ?ο ?ρ??ο ?ρίμηνο ?ο? οικονομικού ?η? έ?ο?? 2017 ?α καθαρά κέρδη ?η? ανήλθαν ?ε 2.394 δι?εκα?ομμύρια δολάρια, 3% ?ερι????ερο α?? ?, ?ι ??ην ?ην ίδια ?ερίοδο ?έρ??ι.

? αμερικανική ε?αιρεία ?ε?νολογία? Cisco ανακοίν??ε ?ήμερα ??ι ?ο ?ρ??ο ?ρίμηνο ?ο? οικονομικού ?η? έ?ο?? 2017 ?α καθαρά κέρδη ?η? ανήλθαν ?ε 2.394 εκα?. 3% ?ερι????ερο α?? ?, ?ι ?ην ίδια ?ερίοδο ?έρ??ι. ? ε?αιρεία, με έδρα ?ο San Jose (?αλι??ρνια), ανέ?ερε ??ι κα?ά ?ην ?ερίοδο ?ο? έκλει?ε ?ον ?ερα?μένο ?κ??βριο ?ο κέρδο? ανά με?ο?ή ή?αν 48 ?εν?? έναν?ι 46 ?εν? ?ο ?ρ??ο ?ρίμηνο ?η? ?ρή?η? 2017. Το ?ριμηνιαίο ει??δημα μει?θηκε κα?ά 2% ?ε 12.136 εκα?. ε?ρ? δολάρια, δήλ??ε η ε?αιρεία, ένα? α?? ?ο?? κορ??αίο?? κα?α?κε?α??έ? εξο?λι?μού δικ?ύ?ν ??ολογι???ν.

?ι αναλ??έ? εί?αν ??ολογί?ει ??ι η Cisco θα εί?ε κέρδο? 60 ?οι? εκα?? ανά με?ο?ή και ??ι ?α έ?οδα θα ανέλθο?ν ?ε 12.110 εκα?ομμύρια δολάρια. ?ξαιρο?μέν?ν ??ν έκ?ακ??ν εργα?ι?ν, η Cisco εί?ε ?ριμηνιαία ??ελο? ανά με?ο?ή 61 ?εν??, ???? και ??ην ίδια κα?ά ?ο ?ρ??ο ?ρίμηνο ?ο? οικονομικού έ?ο?? 2017. Τα ??οι?εία διαδ?θηκαν ??ο ?έλο? ?η? Wall Street, αλλά ?ε με?αγενέ??ερε? ηλεκ?ρονικέ? ??ναλλαγέ? οι ?ί?λοι ?η? cisco ??ξάνον?αν γύρ? ??ο 4%.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%