? βρε?αν?? ??ο?ργ?? λέει ??ι η Brexit δεν ?ημαίνει ?έλο? ?η? ??έ?η? με ?ην ??ρ??η

? David Davis, ο ?ρε?αν?? ??ο?ργ?? για «brexit», δήλ??ε ?ήμερα ?ε ??νάν?η?η με ?ο?? ηγέ?ε? ??ν ε?ι?ειρή?ε?ν ??ο ?ερολίνο ??ι η έξοδο? ?ο? ?ν?μένο? ?α?ιλείο? ??ν κοινο?ικ?ν οργάν?ν δεν ?ημαίνει ?ο ?έλο? ?η? ??έ?η με ?ην ??ρ??η, η ο?οία ?ρέ?ει να ε?ανα?ρο?διορι??εί κα?ά ?ρ??ο ?ο? να ?αραμένει ??εν? και γ?νιμο.

?ερολίνο, 16 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? David Davis βρε?αν?? ??ο?ργ?? για «brexit», δήλ??ε ?ήμερα ?ε ??νάν?η?η με ?ο?? ηγέ?ε? ??ν ε?ι?ειρή?ε?ν ??ο ?ερολίνο ??ι η έξοδο? ?ο? ?ν?μένο? ?α?ιλείο? ??ν κοινο?ικ?ν οργάν?ν ???? δεν ?ημαίνει ?ο ?έλο? ?η? ??έ?η? με ?ην ??ρ??η, η ο?οία θα ?ρέ?ει να ε?ανα?ρο?διορι??εί ???ε να ?αραμένει ??ενή και γ?νιμη.

«???? ?ο ?ν?μένο ?α?ίλειο α?? ?α ε?ρ??α?κά θε?μικά ?ργανα δεν ??νε?άγε?αι ?έλο? ?η? ??έ?η? μα? με ?ην ??ρ??η ", δήλ??ε ο Ν?έιβι? ?ε μια ομιλία κα?ά ?η διάρκεια ?ο? δεί?νο? ?ο? έκλει?ε ?ην ?ρ??η ημέρα εν?? οικονομικού ??νεδρίο? ?ο? διοργάν??ε η ε?ημερίδα Süddeutsche Zeitung. Παραδέ?θηκε ??ι ?ο ?ν?μένο ?α?ίλειο δεν μ?ορεί να αναμένει ??ι θα έ?ει ?λα ?α ο?έλη ??ρί? καμία α?? ?ι? ??ο?ρε??ει? ?η? ενιαία? αγορά?, αλλά θε?ρη?ε ??ι είναι α?αραί?η?ο να αναζη?ή?ει μια νέα "ι?ορρο?ία" ??ι? ??έ?ει? με?αξύ ?η? ??ρ??α?κή? ?ν??η? (??) και ?ο? ?ονδίνο?.

? ίδιο? ?ημεί??ε ??ι ?ο γεγον?? ??ι ??άρ?ει μια δια?ορε?ική αν?ίλη?η ?η? ?? ??ο ?ονδίνο έ?ο?ν ι??ορικού? λ?γο?? ??ο ?ερολίνο και ζή?η?ε ?ην κα?αν?η?η ??ν ????.

"?ια ?η ?ερμανία, η ?? και ?ριν α?? ?ην ??ρ??α?κή ?ικονομική ?οιν??η?α ?ήμαινε ?ην ανά???ξη ?η? δημοκρα?ία? και ?η? ειρήνη?, για εμά? ή?αν ?ρ??ί???? ένα οικονομικ? ??έδιο. ? θέ?η είναι ????ή και η άλλη ??ι, α?λά ?ρέ?ει να κα?αλάβε?ε ??ι ??άρ?ο?ν δια?ορε?ικέ? ?ροο??ικέ? ", δήλ??ε.

Πρ??θε?ε ??ι" η ?ερμανία είναι μια ιδρ??ική ??ρα, ?ο ?ν?μένο ?α?ίλειο δεν είναι, "Σε ?ολλά ?ημεία ?η? ομιλία? ?ο?, ο Ν?έιβι? ε?έμεινε ??ην ανάγκη να ??νε?ι??εί ??ενή ??νεργα?ία με ?ην ??ρ??η γενικ??ερα και ειδικ??ερα με ?η ?ερμανία, ??νι?ε ο κ. ?ην ?ρο??α?ία ??ν κοιν?ν αξι?ν.

"?ίναι ?α?έ? ??ι θα ??νε?ί?ο?με να εργαζ?μα??ε μαζί, για ?αράδειγμα ??η G7 και ?ε διεθνεί? οικονομικού? οργανι?μού?", ανέ?ερε.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%