? εκ?ελε??ικ?? ?ρ?εδρο? ?η? Avianca αναλαμβάνει ?ην ηγε?ία ?η? ALTA

?ιε?θύν?ν Σύμβο?λο? ?η? Avianca, Hernán Rincón, διορί??ηκε ?? ο νέο? ?ρ?εδρο? ?η? ?κ?ελε??ική? ??ι?ρο?ή? ?η? ?α?ινική? ?μερική? ?ν??η ?ερο?ορικ?ν ?ε?α?ορ?ν (ALTA) ανέ?ερε ?ήμερα αερο?ορική ε?αιρεία

??ογκο?ά, 22 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? εκ?ελε??ικ?? ?ρ?εδρο? ?η? Avianca, Hernán Rincón, διορί??ηκε νέο? ?ρ?εδρο? ?η? εκ?ελε??ική? ε?ι?ρο?ή? ?η? ?α?ινοαμερικανική? ?ν??η? ?ερο?ορικ?ν ?ε?α?ορ?ν (ALTA), η αερο?ορική ε?αιρεία εί?ε ?ήμερα.

? διορι?μ?? ?ο? Rincón ?ραγμα?ο?οιήθηκε ??ο Φ?ρο?μ «?ι ηγέ?ε? ?η? αερο?ορική? βιομη?ανία?», ?ο? ?ροέβαλε ALTA 19-21 Νοεμβρίο? ??ο ??ο?ένο? ?ιρε?, ??ο? ?άν? α?? 500 εκ?ρ????οι ?η? διεθνού? αερο?ορική? βιομη?ανία? ανέλ??ε ?ι? ?ροκλή?ει? ?ο? ?ομέα.

???ι, ο νέο? ?ρ?εδρο? ?η? οργάν??η? αναλαμβάνει ?ην ηγε?ία ?η? οργάν??η? ?ήμερα ??γκεν?ρ?νει ?ερι????ερε? α?? 30 αερο?ορικέ? ε?αιρείε? ?ο? δρα??ηριο?οιούν?αι ??η ?α?ινική ?μερική και αν?ι?ρο???εύο?ν ?ερί?ο? ?ο 90% ?η? αερο?ορική? ε?ιβα?ική? κίνη?η? ??ην ?εριο?ή.

? Rincon ?ρ??εινε " ?ρ??οβο?λίε? ?ο? α?ο?κο?ούν ??ην ενί????η ?η? ανά???ξη? ?η? αερονα??ηγική? βιομη?ανία? ?η? ?α?ινική? ?μερική? και ??ην αν?ιμε???ι?η ??ν ?ροκλή?ε?ν ?ο? αν?ιμε???ίζει ?ήμερα ο ?ομέα? ??ον α?ορά ?ην α??άλεια, ?ην καινο?ομία και ?ην αει?ορία «δήλ??ε ο Avianca ?ε δήλ??ή ?ο?.

?ε?ά ?ην ανάλη?η ?η? ?ροεδρία? ?η? ?κ?ελε??ική? ??ι?ρο?ή? ?η? ALTA, Hernán Rincón, εί?ε η ?ρέ??η α?ο?ελεί» μια ε?καιρία να ??νε?ί?ει να εργάζε?αι ??έρ μια? αερο?ορική? βιομη?ανία? ?ο? ?κέ??ε?αι ολοένα και ?ερι????ερο για ?ο?? ε?ιβά?ε? και για ?ο ?ι α?αι?εί ο καθένα? α?? α??ού? ».

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%