Το 98% ??ν ε?αιρει?ν ?ο? αν?αλλά??ο?ν αγαθά ??ην ??ρ??η είναι ???

Το 98% ??ν ε?αιρει?ν ?ο? αν?αλλά??ο?ν αγαθά ??ην ??ρ??η είναι ???, εν? μέ?ρι ?ο 70% είναι μικροε?ι?ειρή?ει?, δηλαδή α??έ? με εννέα ή λιγ??ερο?? ??αλλήλο??, ?ύμ??να με έκθε?η γρα?είο? ?οινο?ικέ? ??α?ι??ικέ?, η Eurostat.

?ρ?ξέλλε?, 21 Νοεμβρίο? (EFE) .- Το 98% ??ν ε?ι?ειρή?ε?ν αν?αλλά??ο?ν αγαθά ??ην ??ρ??η είναι ???, εν? μέ?ρι και ?ο 70% είναι ?ολύ μικρέ? ε?ι?ειρή?ει?, δηλαδή α??έ? με εννέα ή λιγ??ερο?? ??αλλήλο??, ?ύμ??να με μια έκθε?η ?ο? γρα?είο? κοινο?ικ?ν ??α?ι??ικ?ν Eurostat. ?ι μικρέ? και με?αίε? ε?ι?ειρή?ει? ε?θύνον?αι για ?ο 50,9% ??ν ει?αγ?γ?ν και ?ο 44,6% ??ν εξαγ?γ?ν εν??? ?η? ??ρ??α?κή? ?ν??η? (??), ?ύμ??να με ?ην έκθε?η α??ή ??ο ?λαί?ιο ?η? ??ρ??α?κή? ?βδομάδα? ???.

? ???ανία είναι ?άν? α?? ?ον ε?ρ??α?κ? μέ?ο ?ρο δύο ?ρο??ν?α εξάγον?αι εν??? η ?? μέ?? ??ν ???, έ?? και 51,1%, ???? ει?άγε?αι, 53,5%. ??ον α?ορά ?η ?ημα?ία ??ν ενδοε?ρ??α?κ?ν εξαγ?γ?ν ??? ??ο ?ύνολο, οι ?ερι????ει? ?η? ?ύ?ρο? ξε??ρίζο?ν (88,1%), ?η ?ε?ονία (81,2%) και ?ο ?έλγιο (70,2%). ?ι ??ρε? με ?ο ?αμηλ??ερο ?ο?ο??? εξαγ?γ?ν εν??? ?η? ?? μέ?? ??? είναι η ?αλλία %). Τα αριθμη?ικά ??οι?εία είναι ?ολύ ?αρ?μοια ??ο κε?άλαιο ??ν ει?αγ?γ?ν, με ?η ?ε?ονία (84,6%), ?ην ?ύ?ρο (81,5%) και ?ην ??θονία (78,6%) ??ην κορ??ή και ?η ?αλλία (46,9%) ??ι? ?ελε??αίε? θέ?ει?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%