Περι????ερα α?? 500 εκα?ομμύρια ?ινέζοι ?ρη?ιμο?οιούν ήδη ?ο κινη?? ?ο?? ?ηλέ??νο για να κάνο?ν ?ληρ?μέ?

Περι????εροι α?? 500 εκα?ομμύρια ?ινέζοι ?ρη?ιμο?οιούν ?α κινη?ά ?ο?? ?ηλέ??να για να ?ληρ??ο?ν, ?ύμ??να με ??οι?εία ?η? Ant Financial, ?η? ε?αιρεία? ?ο? κα?έ?ει ?ην Alipay, μία α?? ?ι? ?ιο διαδεδομένε? ?λα???ρμε? ?ληρ?μ?ν ??η ??ρα.

Πάν? α?? 500 εκα?ομμύρια ?ινέζοι ?ρη?ιμο?οιούν ?α κινη?ά ?ο?? ?ηλέ??να για να ?ληρ??ο?ν, ?ύμ??να με ??οι?εία ?η? Ant Financial, ?η? ε?αιρεία? ?ο? κα?έ?ει ?ην Alipay, μια α?? ?ι? ?λα???ρμε? ?η? η ?ιο ?ρη?ιμο?οιημένη ?ληρ?μή ??η ??ρα. ? ε?αιρεία, ?ο? ανήκει ??ον γίγαν?α ?ο? ηλεκ?ρονικού εμ?ορίο? Alibaba, ανέ?ερε ??ι ο αριθμ?? ??ν ?ρη???ν κινη??ν ?ληρ?μ?ν ??ην ?ίνα έ?ει ξε?ερά?ει ?α 520 εκα?ομμύρια (???ερ?? αριθμ?? ??ην ?ίνα για ?ην η?η?ική ομοι??η?α ?ο? με ?ο «Σ 'αγα??»).

Σύμ??να με ?ο PBOC (κεν?ρικ?), οι ?ρά?εζε? ?η? ??ρα? ?ε ε?εξεργα?ία 8.600 εκα? ?ληρ?μέ? ??ηρε?ίε? κινη?ή? ?ηλε??νία? κα?ά ?ο δεύ?ερο ?ρίμηνο ?ο? ?ρέ?ον?ο? έ?ο??, 40,5% ?ερι????ερα ?ε ??έ?η με ?ην αν?ί??οι?η ?ερίοδο ?ο? 2016.

? ??νολική αξία ??ν ?ληρ?μ?ν μέ?? κινη??ν ?ηλε??ν?ν α?ξήθηκαν κα?ά 33,8% και ανήλθαν ?ε 39, ?ρι?εκα?ομμύρια γιο?άν (6 δι?εκα?ομμύρια δολάρια ?Π?). ?λο και ?ερι????εροι ?ινέζοι κάνο?ν κάθε είδο? ?ληρ?μή? με ?α smartphones ?ο?? κάθε μέρα μέ?? ?λα??ορμ?ν. ???? Alipay, WeChat ή ?ο Apple ?ληρ?μή?.

Σύμ??να με μια έκθε?η ?ο? ??ν?ά?θηκε α?? κοινού α?? Tencent (ιδιοκ?ή?η? και ?ληρ?μέ? μην?μά??ν ?λα???ρμα WeChat), Πανε?ι??ήμιο Renmin ?η? ?ίνα? και η ε?αιρεία Ipsos μελέ?ε? αγορά?, ?ο 84% ??ν κινέζ?ν εί?ε ??ι είναι "άνε?α" α?ήνον?α? ?ο ??ί?ι μ?νο με ?α ?ηλέ??νά ?ο?? και ??ρί? με?ρη?ά. Σύμ??να με έκθε?η ?η? ?ν??η? Πληρ?μ?ν και ?κκαθαρί?ει? ?η? ?ίνα? (PCAC) ?ο? δημο?ιεύθηκε ?ον ??ρίλιο, αναλή?ει? με?ρη??ν με ?η ?ρή?η ?ρα?εζικ?ν καρ??ν μει?θηκε ?ε ?γκο, για ?ρ??η ?ορά ??ην ?ίνα ?ο 2016, 10,46%.

?άνει ?ερί?ο? Ant Financial δήλ??ε ??ι ??εδιάζει να δα?ανή?ει 6 δι?εκα?ομμύρια γιο?άν (800 εκα?ομμύρια ε?ρ?, 870 εκα?ομμύρια δολάρια) ?α ε??μενα δύο ?ρ?νια για να ?ρο?θή?ει μια καμ?άνια για ?ην ενθάρρ?ν?η ??ν ?ληρ?μ?ν κινη??

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%