? ??ν?ακ?ική ?αραγ?γή ??ην ?ολομβία α?ξήθηκε κα?ά 5,8% ?ο 2016

? εκδο?ικ?? ?ομέα? ??ην ?ολομβία α?ξήθηκε κα?ά 5,8% ?ο 2016 με αύξη?η ???ο ?η? ?αραγ?γή? βιβλί?ν ??ο και ??ν ??λή?ε?ν, ?ε μια αγορά ??ην ο?οία μ?νο ?ο ήμι?? ?ο? ?ληθ??μού ανάγν??η?, Περί?ο? 17 εκα?ομμύρια άνθρ??οι κα?αναλ?νο?ν κείμενα, ?ύμ??να με μελέ?η ?ο? ?αρο??ιά??ηκε ?ήμερα ??η ??ογκο?ά.

? εκδο?ική βιομη?ανία ??ην ?ολομβία α?ξήθηκε κα?ά 5,8% ?ο 2016 με αύξη?η ???ο ?η? ?αραγ?γή? βιβλί?ν ??ο και ??ν ??λή?ε?ν, ?ε μια αγορά ??ην ο?οία μ?νο ?ο ήμι?? ο ?ληθ??μ?? ?η? ανάγν??η?, ?ερί?ο? 17 εκα?ομμύρια άνθρ??οι, κα?αναλ?νει κείμενα, ?ύμ??να με μια μελέ?η ?ο? ?αρο??ιά??ηκε ?ήμερα ??η ??ογκο?ά. ???? αναλύε?αι ??ην ε?ή?ια έκθε?η ?ο? ??έβαλε ?ο ?ολομβιαν? ??ιμελη?ήριο ?ιβλίο, ?ολομβία κα?έ?ει ?ην ?ρί?η θέ?η ?ε ??λή?ει? ??ην ?α?ινική ?μερική, ??ολει??μενο? μ?νο α?? ?η ?ραζιλία και ?ο ?εξικ?.

?ι ??λή?ει? ??ν βιβλί?ν ??η ??ρα με?αξύ 2008 και 2016 α?ξήθηκαν κα?ά 29%, ?θάνον?α? ?ε α??? ?ο ?ερα?μένο έ?ο? 696.000 εκα?ομμύρια pesos (?ερί?ο? 234 εκα?ομμύρια δολάρια). ? ?αραγ?γή κα?α??ρημέν?ν κειμέν?ν ?ήγε α?? 6465 ?ί?λο?? ?ο 2000 ?ε 17.939 ?ο 2016, δηλαδή, ?ερί?ο? 50 ημερή?ια βιβλία. Ω????ο, ?ο έγγρα?ο ανα?έρει ε?ί?η? ??ι ?ο ήμι?? ?ο? ?ληθ??μού με ικαν??η?α ανάγν??η? ??η ??ρα, 17 εκα?ομμύρια άνθρ??οι, δεν διαβάζο?ν και μ?νο οι άλλοι Το μι?? κα?αναλ?νει 4,3 βιβλία ανά κά?οικο ε?η?ί??. Colombiana del Libro, Enrique González, ο ?ομέα? ?η? ??ρα? ?ρο?αρμ???ηκε ??ι? αλλαγέ?, δι??ι "??η δεκαε?ία ?ο? '70 και ?ο? '80 η μεγάλη αγορά ή?αν οι εγκ?κλο?αίδειε? και εξα?ανί??ηκε, ?????ο ?ι? ??λή?ει? ??ν βιβλί?ν ?ο?έ δεν έ?ε?ε. «

» ?δ? είναι είναι ένα μεγάλο και ?ολύ ι???ρέ? αλ??ίδε? γεννηθεί με νέε? βιβλιοθήκε? ?ο? έ?ο?ν κα?ακ?ή?ει μια θέ?η ακροα?ήριο και ?ην ανά???ξη μια γεύ?η για ανάγν??η. ?ιε?θ?ν?ή? ??νι?ε ε?ί?η? ?ην ανάγκη για ?ην κ?βέρνη?η να «δε?με??εί ??ον ?ομέα». ??ί ?ο? ?αρ?ν?ο?, ?ο Υ?ο?ργείο Παιδεία? κα?αγρά?ει μ?νο ?ο 5% ??ν ??ν?ακ?ικ?ν αγορ?ν, μακριά α?? ??ρε? ???? η ?ραζιλία, η ο?οία κα?έγρα?ε ?ο 45% και ?ο ?εξικ? 50%.

Σε α??? ?ο ?λαί?ιο, η κολομβιανή ??ιμελη?ήριο βιβλίο ?αρο??ία?ε ?ο?? ??ο?η?ίο?? για ?ην ?ροεδρία ?η? ?ολομβία? ε?ικ?ρ?νει έκθε?η η ανάγκη να ??μ?εριλη?θούν με?αξύ ??ν κ?βερνη?ικ?ν ?ρογραμμά??ν ?η? μια «δημ??ια ?ολι?ική για ?ην ανάγν??η».

"?ν α??ή η ??ρα διαβά?ει, α??ή η ??ρα είναι δια?ορε?ική", δήλ??ε ο ?κονζάλε?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%