Το ?ρ??ογενέ? δημο?ιονομικ? έλλειμμα ?η? ?ργεν?ινή? μει?θηκε κα?ά 47% ?ον ?κ??βριο

? ?ργεν?ινή κα?έγρα?ε ?ον ?ερα?μένο ?κ??βριο ένα ?ρ??ογενέ? δημο?ιονομικ? έλλειμμα 32,495 εκα?ομμ?ρί?ν pesos (1.835,8 εκα?ομμύρια δολάρια), 47% ?αμηλ??ερο α?? ?ο αρνη?ικ? α?ο?έλε?μα ?ο? ίδιο? μήνα ?ο? 2016 ε?ί?ημε? ?ηγέ?.

? ?ργεν?ινή ?ημεί??ε κύριο δημο?ιονομικ? έλλειμμα 32,495 εκα?ομμ?ρί?ν pesos (1.835,8 εκα?ομμύρια δολάρια) ?ον ?ερα?μένο ?κ??βριο, 47% λιγ??ερο α?? ?ο αρνη?ικ? α?ο?έλε?μα ?ον ίδιο μήνα ?ο? 2016, ανέ?εραν ?ήμερα οι ε?ί?ημε? ?ηγέ?.

Το Υ?ο?ργείο ?ικονομικ?ν ?η? ?ργεν?ινή? δήλ??ε ?ε μια δήλ??η ??ι η μεί??η α??ή είναι "α?ο?έλε?μα ?η? ?ημαν?ική? ε?ιβράδ?ν?η? αύξη?η ??ν δα?αν?ν, οι ο?οίε? α?ξήθηκαν μ?νο κα?ά 6% ?ε ?ύγκρι?η με ?ον αν?ί??οι?ο μήνα ?ο? 2016, και ?ην αύξη?η ??ν ε??δ?ν κα?ά 32% ε?η?ί?? «

» ? ε?ή?ια αύξη?η ??ν δα?αν?ν ?ο? ?αρα?ηρεί?αι ?ε ? ?κ??βριο? είναι η ?αμηλ??ερη ?ε ?άν? α?? μια δεκαε?ία «, δήλ??αν οι αρ?έ? ?η? ?ργεν?ινή?.

??ί?η?, ?ημει?νε?αι ??ι ο ?κ??βριο? ή?αν η ?έ?αρ?η ??νε??μενη μήνα κα?ά ?ον ο?οίο ?α έ?οδα α?ξήθηκαν ?ερι????ερο ??ι ?α ?ρ??ογενή έξοδα. ?α?ά ?ο?? ?ρ??ο?? δέκα μήνε? ?ο? έ?ο??, ?α έ?οδα ?ημεί??αν ε?ή?ια άνοδο 31%, εν? ?α ?ρ??ογενή έξοδα α?ξήθηκαν 24% ?ε ε?ή?ια βά?η, ?ύμ??να με ε?ί?ημα ??οι?εία. Το ?????ρε?μένο έλλειμμα κα?ά ?ο?? ?ρ??ο?? δέκα μήνε? ?ο? έ?ο?? αν?ι??οι?εί ??ο 2,5% ?ο? ??Π, 0,9 ?ο?ο??ιαίε? μονάδε? κά?? α?? ?ο 3,4% ?ο? κα?αγρά?ηκε ?ην ίδια ?ερίοδο 2016.

«? ?κ??βριανή δημο?ιονομική α?ο?έλε?μα ε?ιβεβαι?νει ??ι κινούμα??ε ?ρο? ?η δημο?ιονομική ?ερεγγ???η?α. ? ?ργεν?ινή είναι ?ε καλ? δρ?μο για να κλεί?ει ?ο ?ρ??ο έ?ο? α?? ?ο 2004 ??ο? οι ??ροι θα α?ξηθούν ?άν? α?? ?ο βάρο? και ??ο? οι ενο?οιημένε? δα?άνε? μει?νον?αι ?ημαν?ικά ?ε ??έ?η με ?ο ??Π ", δήλ??ε ο ??ο?ργ?? ?ικονομικ?ν Nicolás Dujovne.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%